Liigu edasi põhisisu juurde

Selle aasta 1. juulist hakkavad kehtima elektri põhivõrguga liitumise uuenenud tüüptingimused, mille olulisemad muudatused suurendavad liitumisprotsessi paindlikkust kliendile.

Muudatuste ajendiks oli Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 2016/631 (RfG) ja elektrisüsteemi toimise võrgueeskirja jõustumine selle aasta 27. aprillil, millega Elering oma liitumistingimused kooskõlla viis.

Suurema uuendusena on klientidel nüüdsest võimalus aja kokkuhoiuks tellida Eleringilt juba enne liitumistaotluse esitamist eeluuring elektripaigaldise liitmiseks ning lasta ette valmistada hankedokumendid liitumispunkti ja vajadusel võrgutugevduste väljaehitamiseks.

Teiseks suuremaks muudatuseks on segapaigaldise mõiste kasutuselevõtt ning vastava liitumise regulatsiooni sätestamine. Segapaigaldis on elektrienergia tarbimiseks ja tootmiseks ette nähtud elektripaigaldis, mille puhul on liitumistingimustes toodud tingimuste täitmise ja nõuetekohasuse kontrollimisel piiriks kliendi ja põhivõrguettevõtja vaheline liitumispunkt. Liitumistingimustes on ära toodud nõuded segapaigaldise juhtimissüsteemi rajamiseks selliselt, et Eleringi juhtimiskeskusel oleks võimalik segapaigaldise koosseisus olevat tootmismoodulit juhtida eraldiseisvana sellega seotud tarbimisest.

Täiesti uuena on klientidel võimalik sõlmida liitumisleping nii, et selles ei ole fikseeritud tootmismooduli marki ja mudelit, vaid lepitakse kokku maksimaalses tootmissuunalises näivvõimsuses ning paigaldatava tootmismooduli poolt liitumispunktis garanteeritav aktiiv- ja reaktiivvõimekus. Seetõttu ei ole vaja liitumistaotluse esitamisel Eleringile edastada tootmismooduli üksuste kohta andmelehti, sealhulgas marki ega mudelit. Nimetatud andmed tuleb edaspidi esitada tootmismooduli sünkroniseerimise-eelses tehnilises projektis.

Nimetatud uuendused on vaid väike osa tüüptingimuste muudatustest. Uuenenud tüüptingimused koos täiendavate selgitusega muudatuste kohta on kättesaadavad Eleringi kodulehel: https://elering.ee/liitumistingimused.

 

Seotud teemad

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Failid Kontaktid Book page Konsultatsioon Hooldustööd