Liigu edasi põhisisu juurde

Eesti ja Läti elektri põhivõrgu ettevõtted Elering AS ja AS Augstsprieguma tīkls (AST) sõlmisid kokkuleppe, mille raames uurivad ühiselt parimaid võimalikke lahendusi Eesti ja Läti riigi vahel kokku lepitud ühise meretuulepargi ühendamiseks Eesti ja Läti elektri põhivõrkudega.

Eesti ja Läti energeetikavaldkonna eest vastutavad ministeeriumid kirjutasid möödunud aasta 18. septembril alla vastastikuse mõistmise memorandumile, millega kaks riiki kavandatavad ühist meretuuleparki suurusega kuni 1000 megavatti. Meretuulepargi eeldatav valmimisaeg on 2030. aasta ning see toodaks ligikaudu 3,5 teravatt-tundi elektrit aastas, mis on umbkaudu 40 protsenti Eesti aastasest elektritarbimisest. Projekti arendamise ja rajamisega on seotud Eestis Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning Elering ja Lätis Majandusministeeriumi, Läti Investeeringute ja Arengu Agentuur ning AST.

Elering ja AST ei asu ise parki rajama, vaid vastutavad mereenergiavõrgu välja ehitamise ning maismaa võrguga ühendamise eest. Kuna projekt hõlmab kaht riiki, võiks projekt kvalifitseerida piirkondliku tähtsusega projektiks koos tulevase võimalusega saada kaasrahastust Euroopa Ühendamise Rahastu taastuvenergia fondist, mille täpsemad tingimused selguvad pärast 2022. aastat. 

„Eesti ja regiooni tuleviku energiavarustuskindluse tagamisel mängib avamere tuuleelekter olulist rolli. Oluline on seda arendada kiiresti, võrdsetel ja läbipaistvatel alustel kõigi arendajate suhtes, mis võimaldab kõige paremini ja suurima tuluga ühiskonnale väärindada meie merealasid. Võrguühenduste välja arendamine koos planeeringutega ja avalike oksjonite kaudu arendajate leidmine loob kõige kiirema ja läbipaistvama aluse merealadel tuuleelektrijaamade rajamiseks,“ sõnas Eleringi juht Taavi Veskimägi.

Esmased analüüsid võimalike ülekandetrasside väljaselgitamiseks Läti ja Eesti läänekallaste vahel on läbi viidud, kuid põhjalikumaks hindamiseks ja edasiseks otsustusprotsessiks on vaja üksikasjalikumat ja tihedamat koostööd. 

Eesti ja Läti riikidevaheline meretuulepark ja planeeritav mereühendus, kuhu antud elektrijaam liidetakse, on eraldiseisev projekt hiljuti avalikustatud meretuulepargist, mida plaanivad arendada Eesti Energia ja Ørsted.

Seotud teemad