Liigu edasi põhisisu juurde

Elering kuulutab välja energeetika- ja IT-valdkonna üliõpilastele suunatud 10 000 euro suuruse stipendiumikonkursi, mille eesmärgiks on toetada magistrante ja doktorante energeetikaga seotud aktuaalsete teemade uurimisel.

Tänavu kuuendat aastat aset leidva stipendiumikonkursi teemade hulka on elektri kõrvale lisandunud tarkvõrgu ja andmevahetuse valdkonnad, seetõttu on oodatud ka IT-valdkonna üliõpilaste kandideerimine. „Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate laialdane kasutuselevõtt seab ka energiasüsteemihalduri valiku ette, kuidas hallata muutuvat ja oluliselt nutikamat energiasüsteemi,“ kommenteeris Eleringi strateegiajuht Kalle Kukk.  Energiasüsteemi ümberkujundamiseks on Elering loonud tarkvõrguplatvormi, mis võimaldab energiatarbimise ja muude andmete abil energia tootmise, transportimise ja tarbimise tõhusust kasvatada.

Uuritavad teemad stipendiumile kandideerimiseks on:

1. Elektrivõrgu planeerimine tõenäosuslikel tingimustel

2. Hajatootjate mõju elektri ülekandevõrgu agregeeritud sõlmekoormustele

3. Elektrikoormuste prognoosi praktilise töövahendi koostamine

4. Tuuleparkide tootmise ja ülekandeliinide läbilaskevõimsuse korrelatsiooni analüüs (statistika ja mõõtmiste põhiselt)

5. Läänemere regiooni elektrijaamade kasutatavuse ja avariilisuse määr (elektribörsi kiirete turuteadete kasutamine infoallikana)

6. Suurte andmehulkade analüüs ja nende vahetamise tehnilised lahendused (Eleringi tarkvõrgu platvormi Estfeed põhiselt)

7. Energeetikaga seotud andmevahetuse, küberturvalisuse ja andmekaitse alased regulatsioonid ja standardid

Stipendiumi makstakse kuni kolmele üliõpilasele iga stipendiaadi kohta summas 10 000 eurot. Stipendiumile kandideerimise tähtaeg on 31. märts.

Energeetikastipendium on osa Eleringi ühiskondliku vastutuse programmist, millega Elering panustab energeetikaalase hariduse edendamisse ja ühiskondliku teadlikkuse tõusu energeetikateemadel ning toetab teadus- ja arendusprojekte.

Lisainfo stipendiumikonkursi kohta on kättesaadav Eleringi kodulehel http://vana.elering.ee/stipendium/.

 

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg Sõnastik Tiitellehed