Liigu edasi põhisisu juurde

Elering kuulutas välja rahvusvahelise konkursi energia mõõteandmete piiriülese kättesaadavuse pilootprojektide leidmiseks, kus välja valitud piloodid arendaksid ja testiksid  riigipiiride ülest energia mõõteandmete kättesaadavust ning seeläbi ka nutikaid energiateenuseid ja -lahendusi nii ettevõtetele kui lõpptarbijatele.

“Energia tarbimise mõõteandmed loovad energiaettevõtetele eeldused uuenduslike ja nutikate lahenduste ning ärimudelite väljatöötamiseks, mis avardavad tarbijate valikuvõimalusi ja võimaldavad seeläbi pakkuda ka paremat hinda,” lausus Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi. “Sel eesmärgil kutsume üles energiaettevõtteid kõikjalt Euroopast, et arendada välja riikidevahelist energiaandmete kättesaadavust.”

Konkursil osalemiseks saab 19. aprillini esitada taotluse toimivast lahendusest või toote/teenuse ideest, mis soovib kasutada vähemalt kahe erineva riigi energia mõõteandmeid. Elering pakub omakorda parimatele välja valitud pilootprojektidele võimaluse kasutada Estfeedi andmevahetusplatvormi arenduskeskkonda ja reaalelu imiteerivaid mõõteandmeid erinevatest riikidest koostöös teiste Euroopa võrguoperaatoritega.

“Üleeuroopaliste pilootide eesmärgiks on arendada ja testida energiateenuseid, mis soovivad erinevatest riikidest eratarbijate ja ettevõtete esindajate nõusolekul kasutada nende privaatseid mõõteandmeid ning seeläbi pakkuda teenuseid uutel turgudel ja uutele klientidele,” lausus Estfeedi tootejuht Kaija Valdmaa. “Oleme põnevil, et saame kasutada 2017. aastal Eestis käivitunud Estfeedi andmevahetusplatvormi üleeuroopaliselt. Ootame rahvusvahelistelt energiateenuste pakkujatelt edasisidet, et Estfeedi platvormi kasutajamugavust tõsta ja üleeuroopalist kasutatavust edendada.”

Konkursil olevate taotluste seast valitakse 1. mail välja kuni 10 pilootprojekti, mis viiakse ellu maist detsembrini 2020. aastal.

“Meie eesmärk on piloteerimise käigus jõuda töötava ja turvalise energia mõõteandmete kättesaadavuse lahendusteni, mida vastavate mõõteandmete olemasolul saaksid energiateenuste pakkujad kasutada kõikjal Euroopas Rootsist Hispaaniani ja Eestist Hollandini,” märkis Kaija Valdmaa.

Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul on konkursi käigus piloteeritavate uudsete lahenduste eelduseks sujuvalt toimiv turvaline mõõteandmete piiriülene jagamine Euroopa Liidus ning sel eesmärgil algatasid kaheksa riigi võrguoperaatorid Eleringi eestvedamisel mullu novembris koostöö ühtse energiaandmete turvalise jagamise liidu loomiseks.

Konkursi tingimused ja osalemisavaldus on leitav siit.

Elering on Euroopas liidripositsioonil energeetika digitaalsetes lahendustes, mis on seotud tarbijate andmetega. Ühe näitena on ettevõte välja arendanud X-teel baseeruva Estfeed platvormi, mis on sobilik lahendus Euroopa jaeturgude ühendamiseks. Estfeed ühendab energia andmelaod ning võimaldab energiamüüjatel ja teistel teenustel saada ligi tarbija nõusolekul tema mõõteandmetele ühest kohast.

 

Lisainfo

Kaija Valdmaa
+372 5344 8048
Kaija.valdmaa@elering.ee
Estfeedi tootejuht

Seotud teemad