Liigu edasi põhisisu juurde

Eesti gaasisüsteemihaldur Elering esitas maikuus Konkurentsiametile taotlused võrguteenuse hinna ja siseriikliku ülekandeteenuse tüüptingimuste kooskõlastamiseks. Ettevõte soovib uuendatud tüüptingimustel põhineva ülekandeteenuse osutamist alustada 2025. aasta 1. juulist.

Tariifistruktuuri muutuse tingivad käimasolevad muutused energiasektoris, kuid vastav nõue tuleneb ka Euroopa Liidu direktiivist. Oma teises põhivaldkonnas elektri ülekandeteenuse osutamises viis Elering sarnase muudatuse ellu eelmisel aastal elektri ülekandetariifide struktuuri uuendamisega, et tagada optimaalsem võrgu arendamine.

Eleringi juhatuse liige ja finantsjuht Riina Käi selgitas, et gaasi võrgutasu struktuuri muudatus asendab gaasi transportimisel senise mahupõhise maksustamise taristu kasutamise põhise maksustamisega. “Sarnane põhimõte kehtib ka mujal valdkondades, näiteks telekomivaldkonnas, kus tarbija ei maksa selle eest, mitu päeva ta internetti kasutab, vaid selle eest, et tal on olemas võimalus teenust kasutada ajal, mil ta seda vajab,“ tõi Käi paralleeli.

Võrguteenuse hinnastruktuuri muudatuse eesmärk on tagada Eesti maagaasi ülekandevõrgu jätkusuutlikkus. Gaasitarbimine on energiakriisi tõttu vähenenud ja tarbimismuster on muutunud vähem ettearvatavaks, samas on gaasitaristu ülalpidamise püsikulud jätkuvalt samad. Selleks, et kulud oleksid õiglaselt jaotatud ja vastaksid kokkulepitud võimsusele, on vaja ka tariifid õiglasemalt jagada. 

„Kindlasti tuleb mõista, et muudatusega ei kogu Elering oma klientidelt rohkem raha ja see ei ole ka muudatuse eesmärk,“ selgitas Riina Käi. „Võrgutasu struktuuri ümberkorraldus puudutab Eleringi ülekandeenust kasutavaid kliente, kelleks on gaasi jaotusvõrguettevõtted ja suurtarbijad. Gaasi lõpptarbijaid muudatus otseselt ei mõjuta, kuid see sõltub edasi jaotusvõrguettevõttest, kuidas teda võrgutasu uus struktuuri mõjutab ja milliseid otsuseid ta selles valguses soovib teha.“

Elering viib alates maagaasi ülekandevõrgu omandamisest 2015. aastal läbipaistvuse tagamiseks vähemalt kord kvartalis läbi gaasituru nõukoda, kuhu on kaasatud ja oodatud kõik turuosalised. Nõukojas selgitatakse ja arutatakse koos sidusgruppidega gaasituruga seotud arenguid ja tulevikuvaadet.

Seotud teemad