Liigu edasi põhisisu juurde

Elering allkirjastas koos Hispaania, Prantsusmaa, Taani, Soome, Poola, Leedu ja Hollandi võrguoperaatoritega ühiste kavatsuste protokolli, mille raames alustatakse koostööd, et välja töötada põhimõtted ja tehnilised lahendused, kuidas omaniku nõusolekul ja riigipiiride üleselt energiaandmeid turvaliselt jagada energiamüügiga tegelevatele ettevõtetele ning uutele nutikatele energiateenustele.

Euroopa riigid on endale seadnud ambitsioonikad energia- ja kliimaeesmärgid. Nende eesmärkide õnnestumiseks on olulise tähtsusega Euroopa integreeritud energia jaeturg, mis täna puudub, sest riikide regulatsioonides ja andmetele juurdepääsu põhimõtetes on seni märkimisväärsed erinevused. Eleringi algatuse eesmärk on see pudelikael lahendada, kasutades Eesti X-tee edukat kogemust.

„Suures hulgas Euroopa riikides ei saa uued turule sisenevad energiaettevõtted kätte oma äriks vajalikke andmeid, see aga takistab konkurentsi ja uute teenuste loomist, mis tähendab tarbijatele lihtsalt ebamugavaid lahendusi ja kallimaid tasusid. Loodava alliansi põhiliseks eesmärgiks on nendest vastuoludest üle saada ja luua ühised põhimõtted andmete turvaliseks jagamiseks nii riikide sees kui riigipiiride üleselt, “ ütles Eleringi juht Taavi Veskimägi. Tarbijatele tähendab energiaandmete vaba liikumine suuremat valikuvõimalust ja lõpuks parema hinnaga energiat. „Eleringi eesmärk on toetada Eestit ja kogu Euroopa Liitu seatud kliimaeesmärkide saavutamisel, kaasata tarbijad võrdväärselt tootjate ja müüjatega energiaturule, pakkudes neile rohkem valikuid, paremaid teenuseid ja madalamaid energiahindu. See peab olema energiaturu arengu järgmine etapp, kus süsteemi keskmes on tarbija oma valikutega”, rõhutas Veskimägi.

Ühiselt uuritakse ka võimalust rahvusvahelise ettevõtte loomiseks, mis hakkaks arendama ja haldama Euroopa energiaandmete jagamise platvormi. Otsus tehakse selles osas 2020. aasta lõpuks.

Elering on Euroopas liidripositsioonil energeetika digitaalsetes lahendustes, mis on seotud tarbijate andmetega. Ettevõte on välja arendanud X-teel baseeruva Estfeed platvormi, mis on sobilik lahendus Euroopa jaeturgude ühendamiseks. Estfeed ühendab energia andmelaod ning võimaldab energiamüüjatel ja teistel teenustel saada ligi tarbijate mõõteandmetele ühest kohast.

Energia andmete ühtlustamine valiti Euroopa Komisjoni poolt PCI nimekirja. Projekti nimi on Data Bridge. Koos Eleringi ja Elektrileviga on projektis veel Soome, Prantsusmaa ja Taani põhivõrgud ja Läti ja Leedu jaotusvõrgud. Tuginedes Pöyry 2019. aastal valminud raportile on Euroopa energia jaeturgude ühendamise väärtus vähemalt 200 miljonit eurot aastas.

Ühiste kavatsuste leppe allkirjastasid Elering (Eesti), Red Eléctrica de España (Hispaania), Réseau de Transport d'Électricité (Prantsusmaa), PSE (Poola) , Fingrid (Soome), Energinet (Taani), TenneT (Holland) ja ESO (Leedu).

Signing%20the%20Letter%20of%20Intent_Elering2.JPG

Signing%20the%20Letter%20of%20Intent_Elering4cut.jpg

Seotud teemad