Liigu edasi põhisisu juurde

Aprilli alguses korraldas Elering koostöös teiste Euroopa võrguoperaatoritega euroopaülese konkursi, kuhu oodati toimivaid lahendusi või toote/teenuse ideid, mis sooviksid kasutada vähemalt kahe erineva riigi elektri mõõteandmeid. Pilootprojektide eesmärk on demonstreerida rahvusvahelistele  energiaandmetele ligipääsetavuse väärtust ja näidata, et innovatsioon saab toimuda ainult tänu nõusolekupõhisele ligipääsule nii eratarbija kui ettevõtete privaatsetele mõõteandmetele, seda nii siseriiklikul kui rahvusvahelisel tasemel.

Konkursil välja valitud pilootprojektidele antakse oma lahenduse 2020. aastal ellu viimiseks võimalus kasutada Estfeedi andmevahetusplatvormi arenduskeskkonda ja koostöös teiste Euroopa võrguoperaatoritega ka reaalelu imiteerivad mõõteandmed erinevatest riikidest. Leedu võrguoperaatori ESO juhatuse liige Renaldas Radvila kommenteeris konkursitulemuste põhjal, et elulised ärijuhtumid väljendavad vajadust võrguoperaatorite poolt hoitud andmetele ligipääsu tagamisele. „Lisaks formaalsetele pilootprojektide valimiskriteeriumitele, pöörasime tähelepanu ka sellele, et valitud projektid oleksid piisavalt mitmekülgsed ning et meil oleks võimalik ka projekte toetada,“ lisas ta.

Konkursi käigus laekus Eleringile 22 avaldust. Võitjateks osutusid Siemens, FlexiDAO, WePower, re.alto energy, Critical Software, Elertis, DEXMA, Sunly, Greenbird ja R8 Technologies. „Meil on hea meel avalikustada konkursi tulemused. Rahvusvaheline seitsmeliikmeline võrguoperaatorite esindajatest komisjon valis välja kümne ettevõtte projektid, mille osas koostööd alustame,” sõnas Estfeedi tootejuht Kaija Valdmaa. “Kõik valituks osutunud projektid olid orienteeritud jaeturgude ühendamisele, konkurentsi suurendamisele uute teenuste ja toodete lisandumise näol ning tarbija rolli suurendamisele energiaturul. Nad panustavad turubarjääride kõrvaldamisse ning neid on võimalik edukalt 3-6 kuu jooksul ellu viia,” selgitas Valdmaa. “Soovime võitjatele õnne ning täname kõiki konkursil osalenuid.“

Täpsemalt saab kõikide pilootide tutvustusi lugeda siit.

Võitjate seas oli ka kaks Eesti ettevõtet. Klaus-Erik Pilar, Sunly roherahastuse juht selgitas, et pilootprojekt võimaldab neil testida arendatud tarkvara päriselulises keskkonnas. „Võimalus kasutada andmeanalüütikas päriselu imiteerivaid elektritarbimise mõõteandmeid on oluline vaheetapp meie kaardirakenduse lõpptarbijatele mõeldud lahenduse arendamisel. Järgmise sammuna alustame koostööd juba kaardistatud partneritega, kuid oleme huvitatud ka uute koostööpartnerite kaasamisest.“ R8 Technologies kaasasutaja Ahmet Köse tõdes, et tunnustus “European Energy Data Access Pilots 2020” projektis annab selge signaali, et R8 Technologies on soliidne partner EU energia- ja kinnisvarafirmadele. „See kinnitas veelkord, et R8 Digitaalsel Operaatoril on selget positiivset potentsiaali ja mõju energiaturul.“

Pilootprojektide elluviimisega alustatakse mai teises pooles. „Oleme võitjatega ühendust võtnud ning mai lõpus toimuvad kick-off veebikohtumised eesmärgiga tutvustada piloteerimise laiemat mõtet ja lähemalt ka 10 ettevõtte piloote ning selgitada ka tehnilist Estfeedi platvormiga liitumise protsessi ja edasist töökorraldust,“ lisas Valdmaa. Lisainfot eesolevate ürituste ning pilootide tegevuste ja tulemuste kohta leiab siit.

Elering on tarbijate andmeid puudutavates energeetikaalaste digilahenduste väljatöötamises eesrindlik kogu Euroopas. Hea näide on andmevahetusplatvorm Estfeed, mis baseerub X-Road tehnoloogial. Estfeed võimaldab tarbija nõusolekul ligipääsu tema mõõteandmetele ning sõnumite turvalist vahetamist energiasektoris, mis teeb sellest sobiliku lahenduse Euroopa jaeturgude digitaalseks ühendamiseks. Koostöös Euroopa võrguoperaatoritega töötab Elering välja organisatsioonilist ja tehnilist lahendust Data Bridge Alliance eesmärgiga eemaldada energiaandmetele ligipääsu barjäärid ning harmoniseerida energiaandmete ligipääs üle Euroopa.

 

Lisainfo:
Kaija Valdmaa

Estfeedi tootejuht
+372 5344 8048
kaija.valdmaa@elering.ee

energy data access

Seotud teemad