Liigu edasi põhisisu juurde

Elering käivitab koostöös Eesti Arhitektide Liiduga ideekonkursi, et leida ideekavand rajatava Harku-Lihula-Sindi 330/110 kilovoldi kõrgepingeliini ühe nurgamasti rajamiseks nõndanimetatud disainmastina.

Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul on disainmasti rajamisel mitu põhjendust. „Eelkõige peab disainmast aitama tehnitsistlikku elektriliini sobitada looduskeskkonda, aga tõstma ka Eesti inimeste teadlikkust elektrisüsteemi rollist kaasaegses ühiskonnas,“ märkis ta.

"Kõrgepingeliinid, mobiilimastid, maanteesillad ja magistraalkraavid on meie kultuurmaastiku kõige uuem kihistus. Ja nii nagu suureneb meie teadlikkus elukeskkonnast, nii suurenevad ka meie nõudmised sellele. Selle pärast on igati loomulik samm, et taristule tehtavate suurte investeeringute puhul kaalutakse ka nende ruumilist ja visuaalset mõju. Tervitame igati sellist algatust ja ideekonkurss on selleks väga hea formaat," kommenteeris Eesti Arhitektide Liidu asepresident Kalle Komissarov.

Kui disainmasti ideekonkurss hästi õnnestub, arvab Elering disainmasti rajamise selle aasta teises pooles käivituva Harku-Lihula-Sindi elektriliini ehitushanke hulka. Disainmasti asukohaks on kavandatud Ääsmäe-Haapsalu ja Risti-Virtsu maanteede ristmiku piirkond Risti aleviku lähistel.

Ideekonkursi võistlusülesande ja –eeskirja on välja töötanud Eesti Arhitektide Liit, kelle ettepanekul osalevad konkursi viieliikmelises žüriis kolm arhitektuuri- ja disainivaldkonna spetsialisti. Žürii liikmeteks on arhitektid Urmas Muru ja Toomas Tammis, disainer Maria Pukk ning Eleringi esindajad Kalle Kilk ja Ain Köster.

Žürii hindab muu hulgas disainmasti suhestumist ümbritseva keskkonnaga, arhitektuurse lahenduse atraktiivsust ja funktsionaalsust, samuti konstruktiivse lahenduse teostatavust ja vastupidavust.

Ideekonkurss toimub lihthankena ning selle tingimustega on võimalik lähemalt tutvuda riigihangete registris aadressil https://riigihanked.riik.ee/register/hange/172629.

Ideekonkursi ajakava:

  • Ideekonkursi kutse avaldamine 21. märts 2016;
  • Konkursi objekti ja võistlusülesande tutvustus 30. märts 2016 kell 15 (aadress: Laki 24, Tallinn);
  • Küsimuste esitamise tähtaeg 16. mai 2016;
  • Ideekavandite esitamise tähtaeg 30. mai 2016, kell 16;
  • Ideekavandite hindamine 31. mai-14. juuni 2016;
  • Tulemuste avalikustamine hiljemalt 17. juunil 2016.

Ideekonkursi auhinnafond:

  • ideekonkursi võitja auhind on 4000 eurot;
  • teise koha auhind on 3000 eurot;
  • kolmanda koha auhind on 2000 eurot;
  • kaks ergutuspreemiat 1000 eurot.