Liigu edasi põhisisu juurde

Saaremaa vallavalitsus ja Eesti elektri süsteemihaldur Elering sõlmisid teisipäeval (14.07.2020) Kuressaares heade kavatsuste protokolli koostöö raamistamiseks mitmetes energeetika valdkonna projektides.

Eleringi vaates jagunevad koostööteemad nelja põhivaldkonna vahel.

  • Esiteks - saarte varustuskindlus. Elering on jõudnud nii rahalisest kui ajalises mõttes poole peale enam kui 30 miljoni eurose saarte varustuskindluse programmiga.
  • Teiseks - kohaliku tähtsusega taastuvenergia arendamise toetamine. Saarte varustuskindluse programmi lõppedes saaks väikeste kulutustega Saaremaal liita võrku ligikaudu 100 megavati ulatuses taastuvenergiat.
  • Kolmandaks kokkupuutekohaks on osapoolte vahel suurte meretuuleparkide arendamise perspektiiv koos Läänemere energiaühenduste võrgustiku arendamisega.
  • Neljas, kuid mitte vähemtähtis ühine huvi on energiataristu keskkonnamõju vähendamine. Esmajärjekorras väljendub see Väikese väina olemasoleva õhuliini korrastamises ja paremas tähistamises lindude ohutuse suurendamiseks ning Eleringi selges kavatsuses keskpikas perspektiivis liin lõplikult asendada merealuse kaabliga.

koostöölepe

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Failid Kontaktid Book page Konsultatsioon Hooldustööd