Liigu edasi põhisisu juurde

Täna allkirjastasid Elering ja Saksamaa elektri süsteemihaldur 50Hertz ühiste kavatsuste kokkuleppe, mille eesmärk on uurida kahe riigi vahelise kuni 2000-megavatise võimsusega elektriühenduse ehitamise tehnilisi võimalusi ja tasuvust.

 Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul on Eleringi peamine eesmärk tagada Eesti tarbijate energia varustuskindlus kliimaneutraalsel moel ja Eesti majanduse konkurentsivõimet toetavalt. „Viimast eesmärki silmas pidades tahame välja selgitada, kas võimalik Eesti ja Saksamaa vaheline elektriühendus võiks tõsta siinsete merealade väärtust selliselt, et sellest saaksid kasu nii Eesti riik kui ka meie inimesed,“ ütles Veskimägi.

 „Eestil on oluliselt rohkem meretuuleparkide arendamise ressurssi, kui meie enda varustuskindluse tagamiseks vaja on. Analüüsid näitavad meile, kas elektriühendus Saksamaa kui suure tarbimiskeskusega võimaldab tõsta siinset ekspordipotentsiaali Eesti tarbija raha kulutamata,“ lisas Veskimägi.

Kui ühised mõjuanalüüsid näitavad Eesti-Saksa ühenduse Baltic WindConnector tehnilist teostatavust ja tasuvust, esitavad Elering ja 50Hertz projekti Euroopa süsteemihaldurite koostöös valmivasse elektrivõrgu kümne aasta arengukavva, misjärel on võimalik välja selgitada projekti rahastamise mudel ja välise rahastuse kaasamise allikad. 

Saksamaa elektri süsteemihalduri 50Hertz tegevjuhi Stefan Kapfereri sõnul on Läänemeres väga suur avameretuuleparkide ja sellest tulenevalt ka riikidevaheliste ühenduste arendamise potentsiaal. „Koostöö Balti riikidega ja Balti riikide tugevamad ühendused Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga mängivad olulist rolli kliimaneutraalse Euroopani jõudmisel ja lisaks muidugi ka energiajulgeoleku tagamisel. Baltic WindConnector on oluline samm sellel teel,“ ütles Kapferer.

 Eraldi ühiste kavatsuste kokkuleppe sõlmisid Elering ja 50Hertz Läti ja Leedu süsteemihalduriga eesmärgiga leida koos võimalusi, kuidas üldisemalt integreerida Balti riikide avamerepotentsiaal Euroopa energiasüsteemi ja toetada Balti riikide varustuskindlust.