Liigu edasi põhisisu juurde

Elering ja Läti süsteemioperaator AST tellivad uuringu Eesti ja Läti ühise meretuulepargi maismaavõrguga ühendamise alternatiivide osas.

 Hanke trassikoridoride leidmiseks võitis Skepast&Puhkim OÜ. Tööd peavad valmima veel sellel aastal ja lähevad maksma ligi 68 000 eurot.

„Trassiuuring on esimene ühishange koos Läti põhivõrgu ettevõtte AST-ga Eesti-Läti merevõrgu Elwind projekti raames, mille eesmärk on leida sobivad trassikoridorid Eesti ja Läti ühise meretuulepargi liitmiseks maismaa elektrivõrguga nii Eesti kui Läti poolel,“ ütles Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Kui Eesti ja Läti riik valivad välja parimad merealad suurte meretuuleparkide arendamiseks, siis on kõnealuse hanke raames leitud ka optimaalsed trassikoridorid maismaal ning see võimaldab koheselt käivitada planeerimisprotsessi mereühenduse maismaaosa rajamiseks.

Eesti poolel võib Eesti-Läti mereühendus liituda maismaavõrguga kas Lihula, Sindi või Kilingi-Nõmme alajaamas. Läti poolel on vaatluse alla viis alajaama – Ventspils, Dundaga, Aloja, Užava ja Tume.

Lisaks trassikoridoride valikule valmistab Skepast&Puhkim ette hankedokumendid keskkonnamõjude hindamiseks. Keskkonnamõjude hindamine on oluline sisend merevõrgu planeeringute menetlemisel.

Elwind projekti raames arendab Elering koos AST-ga Eesti-Läti ehk kahe riigi vahelist elektri ülekandevõrku ehk merevõrku, mille külge on tulevikus võimalik ühendada suured meretuulepargid. Meretuuleparkide rajamiseks sobilike merealade väljaselgitamisega tegelevad Eesti ja Läti riiklikul tasemel. Merealad on plaanis eelnevalt välja arendada selliselt, et need oleks võimalik erainvestoritele välja pakkuda konkursi korras ning konkursi võitja saaks koheselt alustada meretuulepargi rajamist. Esimene meretuulepark peaks selle projekti raames valmima aastaks 2030.

Lisaks koostööle Lätiga on Elering käivitanud projekti kogu Läänemerd hõlmava merevõrgu rajamiseks. Mitmed uuringud näitavad, et kõige odavam ja kiirem viis ambitsioonikate taastuvenergia eesmärkide täitmiseks on rajada Läänemerre riike ühendav elektri merevõrk, mille külge on võimalik ühendada suures mahus meretuuleparke. Elwindi projekt on esimene samm suure Läänemere energiavõrgu välja arendamisest.

 

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Failid Kontaktid Book page Konsultatsioon Hooldustööd