Liigu edasi põhisisu juurde

Elering on ostnud liitumispunktide ehitamiseks vajalikud seadmed ja välja valinud ehitajad, et kiirendada standardsete liitumispunktide ehitamist ülekandevõrguga liitujatele ja rajada uusi kompaktalajaamu.

Eleringi eesmärk on teha Eesti elektri- ja gaasi ülekandesüsteemiga liitumine klientidele kiireks ja mugavaks, toetamaks Eesti majandusarengut. „Kui seni alustas Elering pärast uue kliendiga liitumislepingu sõlmimist hanget liitumispunkti seadmete tarnimiseks ja ehitustööde teostamiseks, siis muudatuse järel on võimalik renoveeritud alajaama standardse 110-kilovoldise liitumispunkti ehituseks sõlmida ehitusleping juba kvalifitseeritud töövõtjaga, kes paigaldab Eleringi poolt varem hangitud seadmed. See võimaldab hankes vahele jätta seadmete tarne perioodi ning sõltuvalt projekti keerukusest lühendab liitumisprotsessi mitme kuu ja teatud juhtudel kuni ühe aasta võrra,“ ütles Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Samuti võimaldab seadmete ja ehitajate eelnev väljavalimine senisest lühema aja jooksul ehitada olemasolevad, kuid amortiseerunud alajaamad ümber kompaktalajaamadeks paikades, kus elektritarbimine on oluliselt vähenenud.

Eelmisel aastal lõppenud hankega ostis Elering valmis 110-kilovoldiste liitumispunktide ja kompaktalajaamade rajamiseks vajalikud võimsuslülitid, voolutrafod, pingetrafod, mõõtetrafod, maanduslülitid ja lahklülitid. Seadmed tarnis Siemens OY Eesti filiaal ning need maksid üle 0,8 miljoni euro.

Liitumiste väljaehitamiseks kvalifitseeris Elering seitse pakkujat – ABB, Empower, Leonhard Weiss Energy, Merko Infra, Siemens OY Eesti filiaal, ühispakkujad TMV Power ja TMV Service OY ning Viru RMT ja EPCM Consulting.

Seotud teemad

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Failid Kontaktid Book page Konsultatsioon Hooldustööd