Liigu edasi põhisisu juurde

Sel nädalal algasid Eleringi tellimusel Väikese väina teise merekaabli ehitustööd. Kaabli valmides vabaneb Muhumaa ja Saaremaa vaheline tamm selle aasta lõpuks lõplikult ligikaudu 60 aasta vanusest kõrgepinge õhuliinist.

Väikese väina teise 110-kilovoldise merekaabli kogupikkus on ligikaudu seitse kilomeetrit, millest viis kilomeetrit paikneb otseselt meres. Kaabel ühendab Muhu saare läänerannikul lõppeva õhuliini Orissaare alajaamaga Saaremaal.

Eleringi tellimusel teostab tööd riigihanke võitja Connecto Eesti. Sel nädalal alustatakse torustiku kaevetöödega maismaal. Esimeses etapis toimuvad kaevetööd Orissaares, teises etapis Muhu saarel, mis lõppevad orienteeruvalt maikuus ja misjärel paigaldatakse kõrgepingekaabel torustikku. Juuli keskpaigast jätkuvad kaevetööd Väikese väina hoiualalas ja merekaabli paigaldus väina põhja toimub plaanide kohaselt augusti keskpaigas.

Kaabli läbimõõt on 190 millimeetrit ja kaal 67 kilogrammi meetri kohta. Kaabel paigaldatakse merre ühe pika kaablina ja süvistatakse merepõhja, et vähendada selle vigastamise riski. Koos uue kaabliga paigaldatakse merre ka kiudoptiline sidekaabel. Uus kaabel on tehnilistelt näitajatelt sama nagu 2019. aastal paigaldatud Väikese väina esimene merekaabel. Oktoobriks demonteeritakse vana kõrgepingeõhuliin Väikese väina tammilt, mis võimaldab üle tammi liikuvatele lindudele ohutu lennutee.

Väikese väina teise merekaabli rajamist toetab osaliselt Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu. Kokku maksab kaabli rajamine 7,3 miljonit eurot.

Esimese merekaabli Muhu ja Saaremaa vahele rajas Elering 2019. aastal. See võimaldas ühe õhuliini Väinatammi mastidelt demonteerida. Ühtlasi tähistas Elering alles jäänud õhuliini markeritega, mis muutis liini lindudele paremini nähtavaks ja seeläbi ohutumaks. 

Lisaks on Elering asendanud ka Suure väina nõukogudeaegsed merekaablid kaasaegsetega – esimene neist valmis 2015. aastal ja teine 2020. aastal. Kokku on Elering investeerinud uutesse merekaablitesse Suures ja Väikeses väinas 31,1 miljonit eurot. Kaablid tagavad suursaarte varustuskindluse, võimaldades ka lindudele ohutu liikumistee.