Liigu edasi põhisisu juurde

Elering on läbi rääkinud erinevaid võimalikke lahendusvariante LNG ujuvterminali vastuvõtuks vajaliku haalamiskai rajamiseks ja haldamiseks, kuid kõneluste käigus pole seni jõutud sellise lahenduseni, mille Elering saaks vastu võtta ja mis oleks kooskõlas Euroopa ja Eesti õigusega ega oleks liiga koormav Eesti gaasitarbijale.

Läbirääkimistel Alexela poolt pakutud lahendused pole hinna poolest vastuvõetavad või on tugevas vastuolus avatud turu reeglitega. 

Kui Elering sisenes ujuvterminali haalamiskai rajamise aruteludesse, indikeerisid projekti omanikud võimaliku hinnana 20 miljonit eurot, kuid läbirääkimiste käigus on esitatud ettepanek, mille kohaselt peaks Elering maksma kai renditasuna selle kogu ehitusmaksumuse 40 miljonit eurot ja kai jääks sellest hoolimata hilisemalt Alexela omandusse.

40 miljonit eurot tuleks maksta kõigest kahe aasta jooksul juhul, kui Elering ei taga teisele osapoolele eelisõigust plaanitava LNG ujuvterminali teenuse kasutamiseks, mis võimaldaks neil terminalist eelisjärjekorras käidelda ühe teravatt-tunni gaasi kuus. Samal ajal peaksid kõik teised Soome-Balti ühise gaasituru osalised konkureerima terminali ülejäänud läbilaskevõimele. Sellise eelist pole võimalik ühele turuosalisele ilma Eesti Konkurentsiameti ja Euroopa Komisjoni loata anda.

Elering on esitanud kolm kirjalikku ettepanekut lepingu tingimuste osa ja on valmis kõnelusi heas usus jätkama, et saavutada lähiajal kokkulepe. Mõistetamatu on teise poole motivatsioon, kui ta püüab tegelike läbirääkimiste asemel lahendada küsimust meedia vahendusel Eleringi süüdistades. Raske oleks näha, et selline strateegia võiks tuua tulemust lähemale. Venitamisena ei saa kuidagi käsitleda seda, kui Elering ei ole nõus ebamõistlike ja läbipaistmatu kulustruktuuriga tingimustega, mida eraettevõtjad küsivad. Lõpuks maksaks ebamõistlikult kõrge hinna kinni tarbija.

Eleringi eesmärk on arendada aasta lõpuks Eestis välja LNG vastuvõtu võimekus, et tagada varustuskindlus olukorras, kui peaksid katkema Vene torugaasi tarned Eestisse. Selleks tuleb rajada Eestisse haalamiskai ja toruühendus kai ning Eesti maagaasivõrgu vahele. LNG terminalina toimiks lähiaastatel ujuvterminal, mis on kavas rentida koos Soome riigile kuuluva gaasivõrgu operaatori Gasgrid Finlandiga.