Liigu edasi põhisisu juurde

Eesti-Soome gaasiühenduse Balticconnector Eesti territooriumile jäävate osade ehituse riigihangetele laekus kuuelt ettevõttelt või ettevõtete konsortsiumilt kokku 11 pakkumust.

Kiili piirkonnast kuni Paldiskini kulgeva uue gaasitorustiku ehituseks laekus kolm ning nii Paldiski kui Puiatu kompressorjaamade ehituseks neli pakkumust. Tegemist on valdavalt välismaiste ettevõtetega. Nüüd algab pakkumuste läbivaatamine.

Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul sõlmib ettevõte hangete võtjatega lepingud kõikide eelduste kohaselt lähemate kuude jooksul ning reaalsed ehitustööd algavad aasta teises pooles. Koostöös Soome partneri, Baltic Connector OYga on käimas hange gaasiühenduse mereosa ehitaja leidmiseks.

Eesti valitsus otsustab neljapäeval ühenduse mereosa hoonestusloa andmise ning Eleringi aktsiakapitalli tõstmise 40 miljoni euro võrra, mis on vajalik Balticconnectori ja sellega seotud Eesti-Läti gaasiühenduse tugevdustööde rahastuse tagamiseks.

Hoonestusloa väljastamine on üks olulisi etappe Balticconnectori ehituse ettevalmistamisel. Balticconnectori  ehituseks on läbi viidud keskkonnamõjude hindamine, väljastatud vee-erikasutusluba, saadud ehitusload omavalitsustelt ning sõlmitud isikliku kasutusõiguse kokkulepped enamiku ühenduse maismaaosa trassile jäävate maaomanikega.

Balticconnectori gaasiühendus valmib 2020. aastaks, olles eelduseks Soomet ja Balti riike hõlmava ühtse gaasituru tekkeks.

Kaasrahastatud_EL_poolt._logo_520x73_0.png

Seotud teemad

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Book page Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg