Liigu edasi põhisisu juurde

Balti riikide elektrisüsteemihaldurid Elering, AST ja Litgrid vähendasid riski maandava meetmena ülekandevõimsust elektri impordiks Venemaalt 300 megavatini.

Muudatuse eesmärk on tagada Balti elektrisüsteemi töökindlus ka juhul, kui peaks toimuma Balti riikide erakorraline desünkroniseerimine Venemaa ja Valgevene elektrivõrgust.

Venemaa põhiterritooriumilt saab muudatuse järel müüa elektrit elektribörsi Läti hinnapiirkonda võimsusega kuni 150 megavatti ja Kaliningradist Leedu hinnapiirkonda võimsusega samuti kuni 150 megavatti. Otse Eestisse Venemaalt endiselt elektrit müüa ei saa.

Venemaalt on viimastel nädalatel Läti ja Leedu hinnapiirkonda elektrit müüdud sõltuvalt tunnist ja päevast valdavalt võimsusega vahemikus 300-600 megavatti. Seega väheneb maksimaalne võimalik energiavoog Venemaalt ligikaudu kaks korda.

Balti riikide elektritarbimine ulatub sõltuvalt tunnist praegu suurusjärku 3000-4000 megavatti. Kuigi Vene elektri osakaal siinsel turul on muudatuse järel alla 10 protsendi, pole välistatud selle mõju elektri hinna kujunemisele elektribörsil.

Läti ja Leedu süsteemihaldurite teadetega Vene elektri impordivõimsuste kohta on võimalik tutvuda siin ja siin