Liigu edasi põhisisu juurde

Soome ja Eesti gaasisüsteemi operaatorid (TSOd), Gasgrid Finland Oy ja Elering AS, korraldavad avaliku konsultatsiooni seoses Balticconnectori võimsuse jaotamise mehhanismi analüüsiga - konsultatsioon on avatud kuni 17. maini.

Allpool manuses TSOde analüüs gaasi ülekandevõimsuse jaotamise mehhanismide kohta koos avaliku konsultatsiooni küsimustikuga.

TSOd kutsuvad turuosalisi arvamust avaldama, milline võimsuse jaotamise mehhanismi valik on nende töö seisukohalt eelistatud. Kuidas hindavad turuosalised, eriti bilansihaldurid ja LNG terminali kasutajad, ülekoormuse ohtu Balticconnectoris ja selle võimalikke mõjusid nende otsustele terminali kasutamisel?

Kirjalikud arvamused saata palun järgmistele e-posti aadressidele: customerservice@gasgrid.fi ja airi.noor@elering.ee. Palun lisage sõnumi päisele "BC CAM Hearing May 2023". Arvamust avaldavad osapooled peavad eraldi teatama, kas nende arvamus või selle osa on konfidentsiaalne teave, mida ei tohi TSOde veebisaitidel avaldada. TSOdel on õigus saadud arvamused saata vastavatele riiklikele regulatiivsetele asutustele (NRAd). Palun esitage oma kirjalikud arvamused inglise keeles.

Balti süsteemihaldurid on välja töötanud Balti LFC bloki FRR dimensioneerimise metoodika ja Balti sagedusjuhtimise bloki sagedusjuhtimise vea minimeerimine läbi koordineeritud tegevuste metoodika.

Vastavalt SO GL artikkel 6(3)(e) nõudele, peavad Balti süsteemihaldurid avalikult konsulteerima ja Balti regulaatoritelt saama kinnituse järgnevatele metoodikatele, et need lisada Balti sagedusjuhtimise bloki opereerimislepingusse.

Kutsume turuosalisi tutvuma antud metoodikatele ja ootame turuosaliste tagasisidet (inglise keeles) kuni 31.03.2023. Palume tagasiside saata tarmo.rahmonen@elering.ee aadressile.

AS Augstsprieguma tīkls, Elering AS ja Litgrid AB (Balti süsteemihaldurid) on valmistanud ette Balti reserviturgude kontseptsiooni, koos vastavate metoodikaettepanekutega elektrisüsteemi tasakaalustamise määruse ((EU) 2017/2195, edaspidi EBGL) sisust lähtuvalt.

Eelnevalt on avalikud konsultatsioonid käsitlenud ülekandevõimsuste broneerimise loogikat sagedusreservide jaoks (lähtuvalt EBGL artikkel 41 lõike 1 sisust) ning Balti ühise sagedusreservide võimsusturu reegleid (lähtuvalt EBGL artikkel 33 lõike 1 ning artikkel 38 lõike 1 sisust).

EBGL artikkel 34 sätestab sealjuures, et turuosalistel on õigus on sagedusreservide võimsusturul saadud kohustusi teistele turuosalistele üle anda (transfer of obligations). Sama EBGL artikkel sätestab, et kui ühiselt sagedusreservide võimsust hankivad süsteemihaldurid soovivad mitte lubada turuosalistel oma sagedusreservide võimsusturult lähtuvaid kohustusi kanda üle teise hinnapiirkonda, on võimalik esitada regulaatoritele vastav eranditaotlus.

Käesolevaga esitavad Balti süsteemihaldurid avalikule konsultatsioonile eranditaotluse vastavalt elektrisüsteemi tasakaalustamise määruse (EBGL) artikli 34 lõike 1 sisule.


Palume turuosalistel avaldada oma arvamust hiljemalt 16. juuliks 2023, päeva lõpuks, täites manusesse lisatud tagasiside vormi. Palume, et esitaksite oma tagasiside inglise keeles. Täidetud tagasiside vormi palume saata e-posti aadressile: hardi.koduvere@elering.ee

Läti ja Eesti gaasi ülekandesüsteemihaldurid, AS "Conexus Baltic Grid" ja Elering AS (edaspidi TSO-d), alustavad avalikku konsultatsiooni ettepanekute üle muuta ühiseid “Common Regulations for the Use of Natural Gas Transmission System”. Selle konsultatsiooni eesmärk on koguda sidusrühmadelt tagasisidet muudatuste eelnõu kohta.

Loetavuse ja juriidilise selguse suurendamiseks tehakse järgnevad muudatused:

 • Parandatakse sõnastust, et tagada ühtlane terminoloogia kasutamine inglise keeles.
 • Lisada eeskirjad Läti tootmise sisenemispunkti ja tarbijate väljumispunktide kasutamiseks Lätis ning nõuded nende sisend- ja väljundpunktidega koondamiseks.
 • Lisada või muuta järgmisi termineid: Common IT Platform, Domestic Consumption, Entry point, Production.
 • Eemaldatakse mõiste: Standard Communication Protocol.
 • Selgitatakse üldiseid andmevahetusprotsesse (Peatükk 4).
 • Täpsustada võimsuste broneerimise protseduur Paldiski LNG sisendpunktis, et tagada turupiirkonnas juba kinnitatud LNG slottide püsikindlus (P 5.5.2).
 • Täpsustada reegleid võimsuse tagastamiseks (osa 6.3.4 - ainult kindel võimsus, tagastamise järjekord).
 • Täpsustada järelkauplemise tingimusi (osa 7.1 - ainult kindel võimsus, tagastamise tähtaeg, nõuded ülekoormuse korral).
 • Pikendada aruandluse tähtaega iga kuu 10. kuupäevani (osa 9.2.3).
 • Lisatakse viide REMIT-le (osa 11.3.2).
 • Süsteemi varustuskindluse ja ohutuse tagamiseks anda TSO-le õigus katkestada gaasi transport LNG terminali rikete korral (osa 12.1.1).
 • Kohandada peatükki 19 (Konfidentsiaalsus)
 • Lisada peatükk 20 GDPR nõuete osas.
 • Ühtlustada tagatise nõuded ning koondada 2 lisa üheks.

Ettepanekud ja kommentaarid muudatuste kohta palume esitada inglise keeles kuni 30. juulini 2023, saates need e-posti aadressidele: AS "Conexus Baltic Grid" (capacity@conexus.lv) ja Elering AS (airi.noor@elering.ee).

Muudatused jõustuvad 30 päeva pärast Läti ja Eesti regulaatori kooskõlastatud otsust. Kuni muudatuste jõustumiseni kehtivad praegused ühised eeskirjad.

Soome ja Eesti gaasisüsteemi operaatorid (TSOd), Gasgrid Finland Oy ja Elering AS, korraldavad avaliku konsultatsiooni seoses Balticconnectori võimsuse jaotamise mehhanismi analüüsiga - konsultatsioon on avatud kuni 17. maini.

Allpool manuses TSOde analüüs gaasi ülekandevõimsuse jaotamise mehhanismide kohta koos avaliku konsultatsiooni küsimustikuga.

TSOd kutsuvad turuosalisi arvamust avaldama, milline võimsuse jaotamise mehhanismi valik on nende töö seisukohalt eelistatud. Kuidas hindavad turuosalised, eriti bilansihaldurid ja LNG terminali kasutajad, ülekoormuse ohtu Balticconnectoris ja selle võimalikke mõjusid nende otsustele terminali kasutamisel?

Kirjalikud arvamused saata palun järgmistele e-posti aadressidele: customerservice@gasgrid.fi ja airi.noor@elering.ee. Palun lisage sõnumi päisele "BC CAM Hearing May 2023". Arvamust avaldavad osapooled peavad eraldi teatama, kas nende arvamus või selle osa on konfidentsiaalne teave, mida ei tohi TSOde veebisaitidel avaldada. TSOdel on õigus saadud arvamused saata vastavatele riiklikele regulatiivsetele asutustele (NRAd). Palun esitage oma kirjalikud arvamused inglise keeles.

Balti süsteemihaldurid on välja töötanud Balti LFC bloki FRR dimensioneerimise metoodika ja Balti sagedusjuhtimise bloki sagedusjuhtimise vea minimeerimine läbi koordineeritud tegevuste metoodika.

Vastavalt SO GL artikkel 6(3)(e) nõudele, peavad Balti süsteemihaldurid avalikult konsulteerima ja Balti regulaatoritelt saama kinnituse järgnevatele metoodikatele, et need lisada Balti sagedusjuhtimise bloki opereerimislepingusse.

Kutsume turuosalisi tutvuma antud metoodikatele ja ootame turuosaliste tagasisidet (inglise keeles) kuni 31.03.2023. Palume tagasiside saata tarmo.rahmonen@elering.ee aadressile.

AS Augstsprieguma tīkls, Elering AS ja Litgrid AB (Balti süsteemihaldurid) on valmistanud ette Balti reserviturgude kontseptsiooni, koos vastavate metoodikaettepanekutega elektrisüsteemi tasakaalustamise määruse ((EU) 2017/2195, edaspidi EBGL) sisust lähtuvalt.

Eelnevalt on avalikud konsultatsioonid käsitlenud ülekandevõimsuste broneerimise loogikat sagedusreservide jaoks (lähtuvalt EBGL artikkel 41 lõike 1 sisust) ning Balti ühise sagedusreservide võimsusturu reegleid (lähtuvalt EBGL artikkel 33 lõike 1 ning artikkel 38 lõike 1 sisust).

EBGL artikkel 34 sätestab sealjuures, et turuosalistel on õigus on sagedusreservide võimsusturul saadud kohustusi teistele turuosalistele üle anda (transfer of obligations). Sama EBGL artikkel sätestab, et kui ühiselt sagedusreservide võimsust hankivad süsteemihaldurid soovivad mitte lubada turuosalistel oma sagedusreservide võimsusturult lähtuvaid kohustusi kanda üle teise hinnapiirkonda, on võimalik esitada regulaatoritele vastav eranditaotlus.

Käesolevaga esitavad Balti süsteemihaldurid avalikule konsultatsioonile eranditaotluse vastavalt elektrisüsteemi tasakaalustamise määruse (EBGL) artikli 34 lõike 1 sisule.


Palume turuosalistel avaldada oma arvamust hiljemalt 16. juuliks 2023, päeva lõpuks, täites manusesse lisatud tagasiside vormi. Palume, et esitaksite oma tagasiside inglise keeles. Täidetud tagasiside vormi palume saata e-posti aadressile: hardi.koduvere@elering.ee

Läti ja Eesti gaasi ülekandesüsteemihaldurid, AS "Conexus Baltic Grid" ja Elering AS (edaspidi TSO-d), alustavad avalikku konsultatsiooni ettepanekute üle muuta ühiseid “Common Regulations for the Use of Natural Gas Transmission System”. Selle konsultatsiooni eesmärk on koguda sidusrühmadelt tagasisidet muudatuste eelnõu kohta.

Loetavuse ja juriidilise selguse suurendamiseks tehakse järgnevad muudatused:

 • Parandatakse sõnastust, et tagada ühtlane terminoloogia kasutamine inglise keeles.
 • Lisada eeskirjad Läti tootmise sisenemispunkti ja tarbijate väljumispunktide kasutamiseks Lätis ning nõuded nende sisend- ja väljundpunktidega koondamiseks.
 • Lisada või muuta järgmisi termineid: Common IT Platform, Domestic Consumption, Entry point, Production.
 • Eemaldatakse mõiste: Standard Communication Protocol.
 • Selgitatakse üldiseid andmevahetusprotsesse (Peatükk 4).
 • Täpsustada võimsuste broneerimise protseduur Paldiski LNG sisendpunktis, et tagada turupiirkonnas juba kinnitatud LNG slottide püsikindlus (P 5.5.2).
 • Täpsustada reegleid võimsuse tagastamiseks (osa 6.3.4 - ainult kindel võimsus, tagastamise järjekord).
 • Täpsustada järelkauplemise tingimusi (osa 7.1 - ainult kindel võimsus, tagastamise tähtaeg, nõuded ülekoormuse korral).
 • Pikendada aruandluse tähtaega iga kuu 10. kuupäevani (osa 9.2.3).
 • Lisatakse viide REMIT-le (osa 11.3.2).
 • Süsteemi varustuskindluse ja ohutuse tagamiseks anda TSO-le õigus katkestada gaasi transport LNG terminali rikete korral (osa 12.1.1).
 • Kohandada peatükki 19 (Konfidentsiaalsus)
 • Lisada peatükk 20 GDPR nõuete osas.
 • Ühtlustada tagatise nõuded ning koondada 2 lisa üheks.

Ettepanekud ja kommentaarid muudatuste kohta palume esitada inglise keeles kuni 30. juulini 2023, saates need e-posti aadressidele: AS "Conexus Baltic Grid" (capacity@conexus.lv) ja Elering AS (airi.noor@elering.ee).

Muudatused jõustuvad 30 päeva pärast Läti ja Eesti regulaatori kooskõlastatud otsust. Kuni muudatuste jõustumiseni kehtivad praegused ühised eeskirjad.