Liigu edasi põhisisu juurde

Elektri ülekandesüsteemide hooldamise ja arendamise eest vastutavad Läänemerd ümbritsevate riikide „eleringid“ leppisid kokku ühises tegevuses Läänemere avamere energiavõrgu rajamiseks. Süsteemihaldurid sõlmivad koostöö raamistamiseks vastastikuse mõistmise memorandumi.

Ühiselt käivitatava initsiatiivi “Baltic Offshore Grid Initiative” eesmärk on välja töötada ühised põhimõtted Läänemere avamere energiavõrgu kavandamiseks, luua eeldused merevõrgu lülitamiseks Euroopa süsteemihaldurite katusorganisatsiooni ENTSO-E võrgu 10 aasta arengukavva ja viia läbi uuringud, mis toetavad Läänemere merevõrgu ühist visiooni. Algatus aitab kaasa süsinikuheite vähendamisele ja keskkonnasõbraliku energiasüsteemi välja arendamisele Euroopas.

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi sõnul on Elering seda initsiatiivi tänaseks juba mõned aastad vedanud. „Mul on hea meel, et jõudsime koos teiste Läänemere-äärsete kolleegidega kokkuleppele ühendada jõud toetamaks Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide valitsuste jõupingutusi regiooni energiasektori süsinikuheite vabaks muutmisel. Läänemere merevõrk täidab meie kõigi jaoks eelkõige kahte suurt eesmärki: see võimaldab liita energiavõrku suures mahus meretuuleparke ja suurendab uute riikidevaheliste energiaühenduste läbi regiooni energiasüsteemi paindlikkust,” märkis ta.

Koostööprojektiga liituvate süsteemihaldurite hinnangul annab avamere tuuleenergia valdkonna arendamine ja uute piiriüleste energiaühenduste rajamine merre märkimisväärse panuse Euroopa Liidu energiapoliitika eesmärkide saavutamisse. Siiski on avamere tuuleenergia kogu potentsiaali realiseerimiseks merevõrgu kõrval vaja rajada ka uusi radiaalseid ühendusi.

Läänemere avamere tuuleenergia alase koostöö raames läbi viidud BEMIP uuring hindab Läänemere tuuleenergia potentsiaaliks enam kui  90 gigavatti. Toodetava energia kogus võiks aastases arvestuses ulatuda 325 teravatt-tunnini.

Baltic Offshore Grid Initiative’iga on liitunud Fingrid Soomest, Svenska kraftnät Rootsist, Energinet Taanist, 50Hertz Saksamaalt, Elering Eestist, AST Lätist, Litgrid AB Leedust. Norra Statnett osaleb vaatlejana.

Initsiatiiv tugineb Läänemere avamere tuuleenergia ühiste kavatsuste deklaratsioonile, mille sõlmisid Euroopa Liidu Läänemere-äärsed liikmesriigid selle aasta 30. septembril. Valitsuste tasandil algatatud koostöö näeb ette ühiselt kavandatavaid tuuleenergia tootmispiirkondi merel, mis võimaldaksid maksimaalselt kasutada tuule potentsiaali energiaallikana.

Seotud teemad

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Book page Hooldustööd Konsultatsioon Kontaktid