Liigu edasi põhisisu juurde

Ehitustegevus elektriliinide kaitsevööndis

 

kallur.png

Juuli 2021, Harjumaa

Üles tõstetud kastiga kallur sõitis liiva maha kallates 110-kilovoldise liini juhtmesse, mille tagajärjel juhe katkes. Kalluril plahvatasid tekkinud lühise tõttu rehvid. Osa rehve lendas plahvatuse tulemusel veljelt minema. Plahvatusega kaasnenud heli oli kosta ka viie kilomeetri kaugusele. Kalluri juht vigastada ei saanud. Luba tööde teostamiseks Eleringi liini kaitsevööndis polnud.  

Juuni 2021, Pärnu

Üles tõstetud kastiga kallur tekitas liini all lühise. Luba tööde teostamiseks Eleringi liini kaitsevööndis polnud.  

Mai 2021, Ida-Virumaa

Teetöödel osalenud rasketehnika põhjustas lühise. Avarii põhjustaja lahkus sündmuskohalt, kuid liinijuhtmele jäid lühisest jäljed. Luba tööde teostamiseks Eleringi liini kaitsevööndis polnud.  

Veebruar 2021, Harjumaa

Ehitaja puuris kaablisse, vigastades sidekaablit ja 110-kV maakaabli isolatsiooni. Ehitaja ei järginud kooskõlastuse nõudeid, mille tulemusena sidekaabel katkes ja 110-kV maakaabli isolatsiooni vigastati, inimesed õnneks viga ei saanud.

Märts 2020, Suur väin

Ehitaja kaevas kaabliehituse käigus elektrimaakaablisse, kuna ei teinud enne tööde algust kindlaks kaabli asukohta. Toimus lühis, inimesed õnneks viga ei saanud.

Juuli 2018, Ida-Virumaa

Kallurauto tekitas teedeehituse käigus kõrgepingeliini all killustikku kallutades lühise. Kalluri rehvid lõhkesid. Liinikaitsevööndis töötamise luba oli Eleringiga kooskõlastamata.

Mai 2017, Tartu

Kallur tekitas kõrgepingeliini alla liiva maha kallutades lühise. Vahetut kokkupuudet liiniga ei olnud. Kalluri rehvid purunesid ja süttisid lühise põhjustatud plahvatuste käigus. Ehitustööd olid kooskõlastatud, kuid autojuhti polnud instrueeritud.


Ohtlikke olukordi tekitab sagedasti ehitustehnika, mille liikuvad osad – näiteks kalluri kast – tõusevad transpordiasendiga võrreldes mitu meetrit kõrgemale. Igasugune ehitustegevus elektriliini kaitsevööndis tuleb ohutuse tagamiseks eelnevalt Eleringiga kooskõlastada.


Tõstetööd kõrgepingeliini kaitsevööndis

kraana.png

Aprill 2015, Tartu

Metallist ehituspiirete tõstetöid teinud autojuht sai kõrgepingeliini juhtmete all elektrilöögi. Tööd olid Eleringiga kooskõlastamata


Ohtlikke olukordi tekitavad sagedamini transpordivahendid, mille liikuvad osad – näiteks kraana nool – tõusevad transpordiasendiga võrreldes mitu meetrit kõrgemale. Kõrgepingeliinidest võib saada surmava elektrilöögi ka liinijuhet otseselt puutumata. Võimsamate liinide puhul piisab kraana noole sattumisest 2,5 meetri kaugusele.


Elektrilöögi võib saada juhet puudutamata

s%C3%B5jav%C3%A4eauto.png

Mai 2023, Valga maakond

Maaomanik kuhjas lõkkematerjali liinikaitsevööndisse õhuliini vahetusse lähedusse. Kui lõke oleks põlema süüdatud, oleks inimesed seal läheduses olnud suures ohus.  

Mai 2020, Ida-Virumaa

Jõge süvendav ekskavaator põhjustas kõrgepingeliini kaitsevööndis töötades lühise, kui ekskavaatori kopp läks pingestatud juhtmele liiga lähedale. Juht ega masin õnneks kannatada ei saanud, õhuliinijuhe vajas parandamist. Liinikaitsevööndis töötamine oli Eleringiga kooskõlastamata.

Märts 2020, Harjumaa

Ekskavaator läks juhi hoolimatusest tööde tegemisel pingestatud liinile liiga lähedale, põhjustades lühise. Juht ega masin õnneks kahjustusi ei saanud, kuid elektriliin vajas parandamist.

Mai 2017, Ida-Virumaa

Karjääri territooriumil liikunud maasturi kõrge antenn põhjustas kõrgepingeliini alla lühise. Maastur süttis, selles viibinud inimesed vajasid haiglaravi.


Võimsamate liinide puhul võib elektrilöök toimuda 2,5 meetri kaugusel kõrgepingeliini juhtmest. Kuigi liinijuhtmed on enamasti kõrgel, võivad ohtliku olukorra tekitada suuremad masinad – näiteks kraanad, tõstukid või kombainid – aga ka kõrge antenn, batuut või tuulelohe.


Avalikud üritused kõrgepingeliini kaitsevööndis

Batuut ja lõke liini all

Mai 2017, Harjumaa

Kohaliku laulu- ja tantsupeo atraktsioonid, sh lastele mõeldud batuudid olid paigutatud üliohtlikult otse kõrgepingeliini juhtmete alla. Tegevus oli Eleringiga kooskõlastamata. Õnneks sel korral midagi ei juhtunud, kuid oht oli äärmiselt tõsine.


Suurt ohtu kujutab endast ka lõke elektriliini all. Lõkkest kerkiva leegi ja elektriliini vahel võib toimuda elektrilöök ka siis, kui leek jääb liinist mitme meetri kaugusele. Kui taoline elektrilöök peaks aset leidma, ohustab see inimese elu 25 meetri raadiuses.


Raietööd kõrgepingeliini kaitsevööndis

puude%20langetamine.png

Veebruar 2020, Suure-Jaani

Kõrgepingeliini kaitsevööndis toimunud raietööde käigus langes puu raietöölise hooletusest vales suunas ja kukkus liinile, mis põhjustas lühise.

Juuli 2018, Ida-Virumaa

Kõrgepingeliini all metsavedu teostav traktor põhjustas lühise. Liinikaitsevööndis töötamise luba oli Eleringiga kooskõlastamata.

Veebruar 2015, Harjumaa

Kõrgepingeliini kaitsevööndis toimunud raietööde käigus langes puu liinile. Puu langetamisel olid kasutusel kiilud, ent ootamatu tuuleiil muutis puu langemissuunda.


Liini kaitsevööndis toimuvate raietööde kooskõlastamine on kohustuslik. Ka väljaspool kaitsevööndit ei tohiks puid langetada elektriliini suunas. Lisaks sellele on keelatud puude ladustamine õhuliini alla või selle vahetusse lähedusse. Suurt ohtu kujutab endast ka liinide all toimuv okste põletamine ja kõrge metsatehnikaga liinide kaitsevööndis liikumine.


Elektritööd kõrgepingeliini kaitsevööndis

September 2022, Ida-Virumaa

Teise elektrivõrguvaldaja raudteekraana sõitis ettevaatamatusest Eleringi õhuliini sisse, mille tulemusena läks õhuliini juhe põlema. Õnneks inimesed viga ei saanud.  

November 2020, Ida- Virumaa

Teise elektrivõrguvaldaja liinil teostati töid kahe õhuliini ristumise kohas. Töötoimingu ebaõnnestumisel  tekkis Eleringi 110kV õhuliinil lühis ning inimene sai vigastada. Teisel elektrivõrgu valdajal puudus luba Eleringi liini elektripaigaldise kaitsevööndis tegutsemiseks ega järgitud ohutusabinõusid.


Muud õhuliinidega seotud ohtlikud juhtumid

Aprill 2023, Harjumaa

Maaomanik lõikas ja tükeldas ebaseaduslikult ketaslõikuriga Eleringi demonteeritavat liinijuhet, mille tulemusena langes juhe jaotusvõrgu liinijuhtmele, tekitades lühise. Lisaks ebaseaduslikule olukorrale oli tegemist ka äärmiselt ohtliku juhtumiga, kus omavoliline juhtmete lõikamine oleks võinud kaasa tuua mastide kokku kukkumise, lisaks oleks inimene võinud saada elektrilöögi, kuna läbilõigatud juhtmed langesid pingestatud keskpinge liinidele.


Kooskõlastamist nõuavad ka liini kaitsevööndis toimuvad muud tegevused

Kõrgepingeliinide läheduses tegevuste korraldamine, näiteks avalikud üritused, ehitustegevus, pinnasetööd ja materjalide ladustamine, tuleb eelnevalt Eleringiga läbi rääkida. Selleks tuleb võtta ühendust Eleringi piirkondlike käidukorraldajatega või ettevõtte üldtelefonil 715 1222.