Liigu edasi põhisisu juurde

Detsembrikuus imporditi Eestisse gaasi ülekandevõrgu kaudu maagaasi ligikaudu 68,9 miljonit kuupmeetrit, millest 400 000 kuupmeetrit ehk 0,6 protsenti moodustas OÜ Baltic Energy Partners poolt Leedust imporditud gaas. Tegemist oli esimese korraga ajaloos, kui Eestisse imporditi maagaasi Leedust senisest erinevat tarneloogikat kasutades.

Baltic Energy Partners müüs Leedust ostetud 400 000 kuupmeetrist gaasist ise tarbijatele ligikaudu poole ehk 201 000 kuupmeetrit. Ülejäänud 199 000 müüjaks oli bilansihaldur AS Eesti Energia.

Seni ainsana Eestisse maagaasi importinud AS-i Eesti Gaas osa oli gaasi müügil detsembris 99,4 protsenti.

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi ütles, et gaasisüsteemihaldur toetab uute gaasimüüjate turule tulekut ja aktiivsust alternatiivsete maagaasi tarnekanalite otsinguil. „Loodame juba lähematel kuudel näha nii alternatiivsete tarnete kui gaasiga kauplejate arvu kasvu. Regionaalse gaasituru arendamisel seisab ees aastate jagu tööd, et võimaldada gaasi kasutamist primaarkütusena võrdselt teiste energiaallikatega. Süsteemihalduri ülesanne on seda tööd vedada.“

Terve 2014. aasta kokkuvõttes ulatus maagaasi import Eestisse 538,1 miljoni kuupmeetrini. Aasta varem oli impordimaht 689,5 miljonit kuupmeetrit. Samas oli detsembri impordimaht 9,8 protsenti suurem võrreldes 2013. aasta detsembriga.

Gaasi ülekandetorustiku arvestuslik gaasitagavara moodustas detsembris ligikaudu 4,4 miljonit kuupmeetrit.

Maagaasi ülekandeteenust osutas EG Võrguteenus detsembris 68,4 miljoni kuupmeetri ulatuses, sellest 59,2 miljonit kuupmeetrit jaotusvõrgule AS Gaasivõrgud. Ülejäänud 9,2 miljonit kuupmeetrit jagunes väiksemate jaotusvõrkude vahel.