Liigu edasi põhisisu juurde

Eesti, Läti ja Leedu põhivõrguettevõtjad Elering, AST ja Litgrid sõlmisid Mandri-Euroopa põhivõrguettevõtjate konsortsiumiga lepingu viie sünkroniseerimiseks olulise uuringu läbiviimiseks. Järgmise aasta augustis valmivad uuringud annavad soovitused Baltimaade elektrisüsteemide seadmete, automaatika ja kaitseskeemide uuendamiseks, tagamaks 2025. aastast turvaline ja stabiilne sünkroontöö Mandri-Euroopaga.

Kokku tehakse viis süsteemi stabiilsuse ja sagedusstabiilsuse uuringut. Uuringute eesmärk on muuhulgas välja selgitada, millistel sagedustel hakkavad Balti riikide elektrisüsteemid võnkuma Mandri-Euroopa elektrisüsteemi vastu ja omavahel; kas pärast sünkroniseerimist ja saarestunud olukorras on tagatud süsteemi stabiilsus suuremate avariide puhul ja kas Balti elektrisüsteem saab saarestunud olukorras hakkama viisil, et süsteemis ei juhtuks black out (elektrisüsteemi kustumine). Uuringud valmivad eelduste järgi 2022. aasta augustis ja nende kogumaksumus on 3,4 miljonit eurot. 

Sünkroniseerimise uuringud viib läbi Mandri-Euroopa põhivõrguettevõtjate konsortsium, kuhu kuuluvad põhivõrguettevõtjad Poolast, Saksamaalt ja Serbiast. Uuringud tagavad, et Baltimaade elektrisüsteemi sünkroonne ühendamine suurendab Mandri-Euroopa elektrisüsteemide turvalisust ja usaldusväärsust ning on väga olulised Baltimaade elektrisüsteemide võime hindamisel kõikide sünkroonpiirkonna raamlepingus kirjeldatud tehniliste nõuete täitmise osas.

Seotud teemad

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Failid Kontaktid Book page Konsultatsioon Hooldustööd