Liigu edasi põhisisu juurde

Elering tööandjana

2018. aastal oli Eleringis keskmine töötajate arv 221, neist 73% on mehi ja 27% naisi.
Tööandjana iseloomustab Eleringi madal tööjõu voolavus (2018. aastal 5,1%) ning töötajate kõrge keskmine tööstaaž (veidi üle 13 aasta 2018. aasta lõpu seisuga). Töötajate taolise püsivuse taga pole ainult pühendumine oma erialale, vaid ka tööandja tugi erialasele arengule, pühendumist ja tulemuslikkust soodustava organisatsiooni kultuuri edendamine ning konkurentsivõimeline tasusüsteem. Ettevõtte tugevuseks on kindlasti ka erinevate vanusegruppide ja kogemuste esindatus töötajaskonnas. Töötajate keskmine vanus 2018. aasta lõpu seisuga oli pea 44 eluaastat, samas töötab Eleringis mitmeid äsja ülikooli lõpetanud noori inimesi, ligi 33 % töötajatest on vanusegrupis 23-35.

Head ühistunnet loovad ühised sündmused alates esinduslikust aastaseminarist ja ettevõtte iseseisvumise pidulikust tähistamisest kuni metsatalgute ja spordipäevani. Eleringi edu järjepidevuse tagamiseks on kriitilise tähtsusega järelkasv ja töötajate areng. Teeme koostööd Eesti ülikoolidega ning pakume üliõpilastele põhjalikku praktikaprogrammi. Ligi 80% Eleringi töötajatest on kõrgharidusega, enamus neist magistrikraadiga ning mitmed omandanud või omandamas doktorikraadi. Hariduse omandajatele ja edasiõppijatele võimaldab Elering paindlikku töökorraldust ning lisa õppepuhkusepäevi energeetika eriala tudengitele.

 

Juhtimiskultuur

Lisaks tavapärasele administratiivsele struktuurile juhime valdkonna poliitikaid ja arendusprojekte läbi temaatiliste juhtrühmade, kus on esindatud eriala eksperdid ja spetsialistid ettevõtte erinevatest üksustest. Kaasates töötajaid strateegilistesse diskussioonidesse innustame Eleringis oma inimesi uuenduslikkusele nii oma eriala piires kui ettevõttes tervikuna. Mitmed Eleringi töötajad osalevad erinevates rahvusvahelistes töögruppides ja erialafoorumites, et aktiivselt kaasa rääkida Euroopa energiamajanduse arengu teemadel ning olla kursis maailma parimate praktikatega.

Eleringi juhtimiskultuuris on kesksel kohal otsese juhi ja töötaja vahelised koostöövestlused, kus ühe olulise teemana käsitletakse ka töötaja eneseteostuse- ja arenguvõimalusi. Eleringi spetsialisti karjääritees oleme kirjeldanud spetsialisti karjäärietapid ja iga etapi peamised kompetentsid alates nooremspetsialistist kuni valdkonna eksperdini. Kõrge arengupotentsiaali ja –sooviga spetsialistide arengu toetamiseks oleme loonud Eleringi Akadeemia arenguprogrammi, mis koosneb erinevatest loengutest, õppereisidest ja põnevatest kohtumistest Eesti energiasüsteemi põhjalikumaks tundmaõppimiseks ning tuleviku visiooni aruteludest. Samuti annab programm võimaluse oma suhtlemis- ning juhtimisoskuste arendamiseks.

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Book page Hooldustööd Konsultatsioon Kontaktid