Liigu edasi põhisisu juurde

Vastavalt Elering AS „Elektrisüsteemi bilansi tagamise (tasakaalustamise) eeskirjad“ – kinnitatud Konkurentsiameti otsusega 7-10/2019-014 (31.12.2019) – käivitatakse Kiisa avariireservelektrijaamasid (AREJ) Balti elektrisüsteemide tasakaalustamiseks üksnes juhul, kui Balti ühises reguleerimispakkumiste nimekirjast on kõik mFRR standard tootel põhinevad reguleerimispakkumised ära kasutatud. Kiisa AREJ-de kui nn. bilansituru väliste elektrijaamade energiahind reguleerimisturul peab anda selge signaali, et tegemist on turuvälise reservvõimsuse käivitamisega.

Sellest johtuvalt kehtestatakse Kiisa AREJ-de energiahinnaks nende käivitamisel bilansi tagamiseks alates 01.07.2020 Balti reguleerimisturu maksimaalselt lubatud hind ehk 5000 EUR/MWh.

Allpool toodud manustest leiate järgnevad reeglid ning eeskirjad:

  1. Bilansi tagamise ehk tasakaalustamise eeskirjad Eestis
  2. Komisjoni määruse (EL) 2017/2195 artikli 60 lõike 1 kohaselt Balti põhivõrguettevõtjate poolt koostatud raport tasakaalustamisest
  3. Komisjoni määruse (EL) 2017/2196 artikli 36 lõike 1 kohane turupõhise tegevuse peatamise ja taastamise eeskiri ning artikli 39 lõike 1 kohane eeskiri tasakaalustamise bilansiselgituse kohta turupõhise tegevuse peatamisel
  4. Komisjoni määruse (EL) 2017/2195 artikli 51 lõike 2 kohaselt kõikide asünkroonselt ühendatud põhivõrguettevõtjate ettepanek sünkroonalasse kuuluvate põhivõrguettevõtjate vahel kavatsematute energiavahetuste bilansiselgituse ühtsete reeglite loomiseks
  5. Komisjoni määruse (EL) 2017/2195 artikli 50 lõike 4 kohaselt kõikide asünkroonselt ühendatud põhivõrguettevõtjate ettepanek sünkroonalasse kuuluvate põhivõrguettevõtjate vahel kavatsematud energiavahetuste bilansiselgituse ühtsete reeglite loomiseks sageduse hoidmise protsessist ja koormuse muutmise piirangutest
  6. Komisjoni määruse (EL) 2017/2195 artikli 51 lõike 1 kohaselt Balti põhivõrguettevõtjate ettepanek kavatsematute energiavahetuste bilansiselgituse ühtsete reeglite loomiseks

Balti süsteemihaldurid edastasid perioodil 07. -07.11.2020 avalikule konsultatsioonile ühised reguleerimisturu reeglite uuendused, mis rakenduvad üleeuroopalise bilansituru platvormi MARIga liitumisel. Avalikule konsultatsioonile esitatud materjalid on leitavad siit: https://elering.ee/loppenud-konsultatsioonid-alates-oktoober-2019#tab0.

All olevast manusest on leiate kokkuvõtte avaliku konsultatsiooni raames turuosalistelt laekunud tagasiside kohta, mis sisaldavad süsteemihaldurite poolseid vastuseid.

Balti elektrisüsteemihaldurid plaanivad liituda üleuroopalise käsitsi aktiveeritavate sageduse taastamise reservide (mFRR) turuplatvormiga MARI, et tagada bilansiturgude integreerumine Euroopaga. Uuendatud reguleerimisturu ühtsed reeglid sisaldavad uuendusi standardtootele je tingimusi, millele peavad kõik vastavat reguleerimisteenust osutavad pakkujad vastama. Samuti selgitatakse täiendavas seletuskirjas ka MARI platvormiga liitumise võimalikku ajastust.

 

Alljärgnevas tabelis on toodud nomineeritud süsteemihalduri rotatsiooni graafik. 

Elering AS 01.01.2018 12:00
Augstsprieguma tīkls 01.05.2018 12:00
Elering AS 01.09.2018 12:00
Augstsprieguma tīkls 26.11.2018 12:00
Elering AS 07.12.2018 12:00
LITGRID AB 17.12.2018 12:00
Augstsprieguma tīkls 01.04.2019 12:00
Elering AS 01.07.2019 12:00
LITGRID AB 01.10.2019 12:00
Augstsprieguma tīkls 02.01.2020 12:00
Elering AS 03.02.2020 12:00
LITGRID AB 02.03.2020 12:00
Augstsprieguma tīkls 30.03.2020 12:00
Elering AS 27.04.2020 12:00
LITGRID AB 25.05.2020 12:00
Augstsprieguma tīkls 22.06.2020 12:00
Elering AS 20.07.2020 12:00
LITGRID AB 17.08.2020 12:00
Augstsprieguma tīkls 14.09.2020 12:00
Elering AS 12.10.2020 12:00
LITGRID AB 09.11.2020 12:00
Augstsprieguma tīkls                  16.11.2020 12:00                   
LITGRID AB 23.11.2020 12:00
Augstsprieguma tīkls
21.12.2020 12:00
Elering AS 18.01.2021 12:00
LITGRID AB 15.02.2021 12:00
Augstsprieguma tīkls 15.03.2021 12:00
Elering AS 12.04.2021 12:00
LITGRID AB 10.05.2021 12:00
Augstsprieguma tīkls 07.06.2021 12:00
Elering AS 05.07.2021 12:00
LITGRID AB 02.08.2021 12:00
Augstsprieguma tīkls 30.08.2021 12:00
Elering AS 27.09.2021 12:00
LITGRID AB 25.10.2021 12:00
Augstsprieguma tīkls 22.11.2021 12:00
Elering AS 20.12.2021 12:00
LITGRID AB 17.01.2022 12:00

Balti süsteemihaldurid edastasid perioodil 07. -07.11.2020 avalikule konsultatsioonile ühised reguleerimisturu reeglite uuendused, mis rakenduvad üleeuroopalise bilansituru platvormi MARIga liitumisel. Avalikule konsultatsioonile esitatud materjalid on leitavad siit: https://elering.ee/loppenud-konsultatsioonid-alates-oktoober-2019#tab0.

All olevast manusest on leiate kokkuvõtte avaliku konsultatsiooni raames turuosalistelt laekunud tagasiside kohta, mis sisaldavad süsteemihaldurite poolseid vastuseid.

Balti elektrisüsteemihaldurid plaanivad liituda üleuroopalise käsitsi aktiveeritavate sageduse taastamise reservide (mFRR) turuplatvormiga MARI, et tagada bilansiturgude integreerumine Euroopaga. Uuendatud reguleerimisturu ühtsed reeglid sisaldavad uuendusi standardtootele je tingimusi, millele peavad kõik vastavat reguleerimisteenust osutavad pakkujad vastama. Samuti selgitatakse täiendavas seletuskirjas ka MARI platvormiga liitumise võimalikku ajastust.

 

Alljärgnevas tabelis on toodud nomineeritud süsteemihalduri rotatsiooni graafik. 

Elering AS 01.01.2018 12:00
Augstsprieguma tīkls 01.05.2018 12:00
Elering AS 01.09.2018 12:00
Augstsprieguma tīkls 26.11.2018 12:00
Elering AS 07.12.2018 12:00
LITGRID AB 17.12.2018 12:00
Augstsprieguma tīkls 01.04.2019 12:00
Elering AS 01.07.2019 12:00
LITGRID AB 01.10.2019 12:00
Augstsprieguma tīkls 02.01.2020 12:00
Elering AS 03.02.2020 12:00
LITGRID AB 02.03.2020 12:00
Augstsprieguma tīkls 30.03.2020 12:00
Elering AS 27.04.2020 12:00
LITGRID AB 25.05.2020 12:00
Augstsprieguma tīkls 22.06.2020 12:00
Elering AS 20.07.2020 12:00
LITGRID AB 17.08.2020 12:00
Augstsprieguma tīkls 14.09.2020 12:00
Elering AS 12.10.2020 12:00
LITGRID AB 09.11.2020 12:00
Augstsprieguma tīkls                  16.11.2020 12:00                   
LITGRID AB 23.11.2020 12:00
Augstsprieguma tīkls
21.12.2020 12:00
Elering AS 18.01.2021 12:00
LITGRID AB 15.02.2021 12:00
Augstsprieguma tīkls 15.03.2021 12:00
Elering AS 12.04.2021 12:00
LITGRID AB 10.05.2021 12:00
Augstsprieguma tīkls 07.06.2021 12:00
Elering AS 05.07.2021 12:00
LITGRID AB 02.08.2021 12:00
Augstsprieguma tīkls 30.08.2021 12:00
Elering AS 27.09.2021 12:00
LITGRID AB 25.10.2021 12:00
Augstsprieguma tīkls 22.11.2021 12:00
Elering AS 20.12.2021 12:00
LITGRID AB 17.01.2022 12:00

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Failid Kontaktid Book page Konsultatsioon Hooldustööd