Liigu edasi põhisisu juurde

Elering tööandjana

Eleringis töötas 2021. aasta lõpu seisuga 258 inimest. Töötajate keskmine tööstaaž on 13 aastat ning keskmine vanus 43 eluaastat. Töötajaskonnast pea kolmveerandi moodustavad mehed. 

Eleringi iseloomustab traditsiooniliselt suhteliselt madal tööjõu voolavus, vabatahtlik voolavus oli 2021. aastal 7,8%. Töötajate taolise püsivuse taga pole ainult pühendumine oma erialale, vaid ka tööandja tugi erialasele arengule, pühendumist ja tulemuslikkust soodustava organisatsiooni kultuuri edendamine ning konkurentsivõimeline tasusüsteem. Ettevõtte tugevuseks on kindlasti ka erinevate vanusegruppide ja kogemuste esindatus töötajaskonnas. 

Head ühistunnet loovad ühised sündmused alates esinduslikust aastaseminarist ja ettevõtte iseseisvumise pidulikust tähistamisest kuni metsatalgute ja spordipäevani. Eleringi edu järjepidevuse tagamiseks on kriitilise tähtsusega järelkasv ja töötajate areng. Teeme koostööd Eesti ülikoolidega ning pakume üliõpilastele põhjalikku praktikaprogrammi. Valdav enamus meie töötajatest on kõrgharidusega ning ligi pooled Eleringi töötajatest on omandanud magistri- või doktorikraadi. Hariduse omandajatele ja edasiõppijatele võimaldab Elering paindlikku töökorraldust ning lisa õppepuhkusepäevi energeetika eriala tudengitele.

Juhtimiskultuur

Lisaks tavapärasele administratiivsele struktuurile juhime valdkonna poliitikaid ja arendusprojekte läbi temaatiliste juhtrühmade, kus on esindatud eriala eksperdid ja spetsialistid ettevõtte erinevatest üksustest. Kaasates töötajaid strateegilistesse diskussioonidesse innustame Eleringis oma inimesi uuenduslikkusele nii oma eriala piires kui ettevõttes tervikuna. Mitmed Eleringi töötajad osalevad erinevates rahvusvahelistes töögruppides ja erialafoorumites, et aktiivselt kaasa rääkida Euroopa energiamajanduse arengu teemadel ning olla kursis maailma parimate praktikatega.

Eleringi juhtimiskultuuris on kesksel kohal otsese juhi ja töötaja vahelised koostöövestlused, kus ühe olulise teemana käsitletakse ka töötaja eneseteostuse- ja arenguvõimalusi. Eleringi spetsialisti karjääritees oleme kirjeldanud spetsialisti karjäärietapid ja iga etapi peamised kompetentsid alates nooremspetsialistist kuni valdkonna eksperdini. Kõrge arengupotentsiaali ja –sooviga spetsialistide arengu toetamiseks oleme loonud Eleringi Akadeemia arenguprogrammi, mis koosneb erinevatest loengutest, õppereisidest ja põnevatest kohtumistest Eesti energiasüsteemi põhjalikumaks tundmaõppimiseks ning tuleviku visiooni aruteludest. Samuti annab programm võimaluse oma suhtlemis- ning juhtimisoskuste arendamiseks.