Skip to main content

Juhendis on toodud nõuded käidu korraldamiseks Eleringi elektripaigaldistes ohutul viisil töötajaskonnale, tavaisikutele, seadmetele ja ümbritsevale keskkonnale.Juhendis toodud kord on töö korraldamisel kohustuslik Eleringi töötajatele ja Eleringi elektripaigaldistes lepingute alusel töötavate ettevõtjate personalile nii elektri- kui ka mitteelektritöödel.

Juhendi koostas elektriinsener Toomas Laurand koostöös Eleringi käidu- ja elektrisüsteemi juhtimiskeskuse spetsialistidega. 

 

 

Juhendis on toodud nõuded käidu korraldamiseks Eleringi elektripaigaldistes ohutul viisil töötajaskonnale, tavaisikutele, seadmetele ja ümbritsevale keskkonnale.Juhendis toodud kord on töö korraldamisel kohustuslik Eleringi töötajatele ja Eleringi elektripaigaldistes lepingute alusel töötavate ettevõtjate personalile nii elektri- kui ka mitteelektritöödel.

Juhendi koostas elektriinsener Toomas Laurand koostöös Eleringi käidu- ja elektrisüsteemi juhtimiskeskuse spetsialistidega. 

 

 

What are you looking for?

All Lihtlehekülg News Käsiraamat Maintenance Konsultatsioon Smaily Response Page Kontaktid