Skip to main content

Eleringi, Tallinna Tehnikaülikooli ning Taani konsultatsioonifirmaga Ea Energy Analyses koostöös valminud uuring, mis identifitseerib ja analüüsib Eesti elektrimajanduse võimalikke arenguid. Uuring vaatleb Eesti elektrimajanduse pikaajalisi arengustsenaariumeid 2030. aasta perspektiivis visiooniga aastani 2050. Töö on sisendiks Eesti energiamajanduse arengukavale 2030+. Uuring on ingliskeelne, kuid põhijäreldused on välja toodud ka eesti keeles.

 

 

Eleringi tellimusel valminud Eesti gaasituru arendamise kavas analüüsis Pöyry Management Consulting võimalusi Eesti gaasituru toimivuse parandamiseks. Raportis toodi välja, et siinse gaasituru arendamiseks on vajalik koos gaasivõrgu täieliku omandilise eraldamisega rakendada pakett tegevusi, millest olulisim on tagada konkureerivatele gaasitarnijatele juurdepääs siinsele turule läbi veeldatud gaasi terminali rajamise. 

 

 

Eleringi, Tallinna Tehnikaülikooli ning Taani konsultatsioonifirmaga Ea Energy Analyses koostöös valminud uuring, mis identifitseerib ja analüüsib Eesti elektrimajanduse võimalikke arenguid. Uuring vaatleb Eesti elektrimajanduse pikaajalisi arengustsenaariumeid 2030. aasta perspektiivis visiooniga aastani 2050. Töö on sisendiks Eesti energiamajanduse arengukavale 2030+. Uuring on ingliskeelne, kuid põhijäreldused on välja toodud ka eesti keeles.

 

 

Eleringi tellimusel valminud Eesti gaasituru arendamise kavas analüüsis Pöyry Management Consulting võimalusi Eesti gaasituru toimivuse parandamiseks. Raportis toodi välja, et siinse gaasituru arendamiseks on vajalik koos gaasivõrgu täieliku omandilise eraldamisega rakendada pakett tegevusi, millest olulisim on tagada konkureerivatele gaasitarnijatele juurdepääs siinsele turule läbi veeldatud gaasi terminali rajamise. 

 

 

What are you looking for?

Kõik Lihtlehekülg News Failid Kontaktid Teadaanne Käsiraamat Konsultatsioon Maintenance