Skip to main content

Estfeed Terms & Conditions with Annexes: 

Estfeed services to the applications that want to connect with Estfeed 

 

OpenData services – no personal data involved:
Service Code Type Publish frequency Provider Source of Data Description
WeatherForecast   Publish Hourly Elering Foreca Forecast of temperature, wind etc for several locations. Hourly weather for 72 hours, 3-hour average for 10 days. Hourly forecast and 3-hour forecast are separate messages.
WeatherObservation Publish Hourly Elering Foreca Measurements of temperature, wind etc in the last 24 hours for several locations. 1 hour average values provided.
DayAheadElectricityPrice Publish Daily Elering ENTSO Market electricity prices for the next calendar day. Sent as two messages for the previous calendar day (0:00-23:59 EET). Publishes only data that is available at the time of the data retrieval and publish.
GetElectricityPriceHistory Request-Response N/A Elering ENTSO-E, Nordpool Historically published market electricity prices for requested time period.
GetWeatherObservationHistory Request-Response N/A Elering  

Historically published measurements of temperature, wind etc for requested time period. 1 hour average values provided.

 

 

PrivateData services that provide or manipulate personal data:
Service Code Type Publish frequency Provider Source of Data Description
GetElectricityUsagePoints Request-Response N/A Elering Electricity DataHub Returns a list of electricity usage points of a person as multiple payloads, one for each mandate object. Request payload includes person ID, type and country does not reference a mandate object.
GetElectricityConsumptionHistory Request-Response N/A Elering Electricity DataHub Returns hourly consumption/production data of one usage point as one payload. Request payload includes related person’s EIC code (improvement: no person EIC code needed) and time period of the history.
ElectricityConsumptionData Publish Daily Elering Electricity DataHub Consumption history for the previous calendar day for a configurable set of usage points. Each publish is a large number of payloads up to the maximum Estfeed message size limit. The service publishes data from AVP avaliable at a predefined time of day. Data format is shared with other consumption services.
GetNetworkContracts Request-Response N/A all data sources customer register List of mandate objects related to network contracts a Data Source has for a specific person.
GetGasUsagePoints Request-Response N/A Elering Gas DataHub Returns a list ofnatural usage points of a person as multiple payloads, one for each mandate object. Request payload includes person ID, type and country does not reference a mandate object.
GetGasConsumptionHistory Request-Response N/A Elering Gas DataHub Returns hourly gas consumption/production data of one usage point as one payload. Request payload includes related person’s EIC code (improvement: no person EIC code needed) and time period of the history.
GasConsumptionData Publish Daily Elering Gas DataHub Consumption history for the previous calendar day for a configurable set of usage points. Each publish is a large number of payloads up to the maximum Estfeed message size limit. The service publishes data from AVP available at a predefined time. Data format is shared with other consumption services

 

PS: 1-4 tegevused tuleb teha liitujal

  Tegevus Ajakulu Teostaja
1 Tutvumine Estfeedi üldtingimustega ja selle lisas olevate tehniliste nõuetega. 7-14 päeva Klient
2 Estfeed lepingu allkirjastamine (üldtingimustega nõustumine, allkirjastamine). 5-14 päeva Kliendi juhatuse liige ja Elering volitatud isik
3

Rakenduse asukoha valik (majutus/kodu), arendusserveri tellimus, Estfeedi teenuste valik, data provider/consumer rolli valik, tehnilise kontaktisiku teavitamine.

2 päeva

Klient

Eeldus: rakendus oskab protokolli ja andmevahetust toetada (interface, payload, endpoint)
4 TLS ühenduse jaoks sertifikaadi vahetamine, ligipääs arenduskeskkonda, uus adapterserver, uue organisatsiooni registreerimine Estfeedi administreerimise moodulis.   1 päev Kliendi süsteemiadministraator ja Estfeedi süsteemiadministraator
5 Estfeedi teenuste kontroll rakenduse jaoks (arendusserveri tellimuse vastu), teenuste start, näidismandaadi objektid kliendile, arenduskeskkonnas. 2-3 päeva Estfeedi süsteemiadministraator
6 Testkasutuse algus, adapteri aadressi edastamine kliendile. Test-, prelive- ja livekeskkonna läbimine. Vajadusel kordamine. 2-5 päeva Estfeedi süsteemiadministraator
7 Rakenduse infosüsteemi registreerimine Eleringi alamsüsteemina RIAs/RIHAs, livekeskkonnas. 3 päeva Estfeedi süsteemiadministraator ja RIA haldur ja süsteemiadministraator
8 SK sertifikaadi seadistamine, livekeskkonnas. 3 päeva Estfeedi süsteemiadministraator ja Sertifitseerimiskeskus
9 Estfeed platvormi poolne automaattest. Prelive ja livekeskkonda liikme lisamine. 3 päeva Estfeedi süsteemiadministraator
10 Kliendi teavitamine. Live kasutuse algus.   Estfeedi süsteemiadministraator

Estfeed pakub liituvatele rakendustele järgmiseid teenuseid:

 

OpenData services – no personal data involved:
Service Code Type Publish frequency Provider Source of Data Description
WeatherForecast   Publish Hourly Elering Foreca Forecast of temperature, wind etc for several locations. Hourly weather for 72 hours, 3-hour average for 10 days. Hourly forecast and 3-hour forecast are separate messages.
WeatherObservation Publish Hourly Elering Foreca Measurements of temperature, wind etc in the last 24 hours for several locations. 1 hour average values provided.
DayAheadElectricityPrice Publish Daily Elering ENTSO Market electricity prices for the next calendar day. Sent as two messages for the previous calendar day (0:00-23:59 EET). Publishes only data that is available at the time of the data retrieval and publish.
GetElectricityPriceHistory Request-Response N/A Elering ENTSO-E, Nordpool Historically published market electricity prices for requested time period.
GetWeatherObservationHistory Request-Response N/A Elering  

Historically published measurements of temperature, wind etc for requested time period. 1 hour average values provided.

 

 

PrivateData services that provide or manipulate personal data:
Service Code Type Publish frequency Provider Source of Data Description
GetElectricityUsagePoints Request-Response N/A Elering Electricity DataHub Returns a list of electricity usage points of a person as multiple payloads, one for each mandate object. Request payload includes person ID, type and country does not reference a mandate object.
GetElectricityConsumptionHistory Request-Response N/A Elering Electricity DataHub Returns hourly consumption/production data of one usage point as one payload. Request payload includes related person’s EIC code (improvement: no person EIC code needed) and time period of the history.
ElectricityConsumptionData Publish Daily Elering Electricity DataHub Consumption history for the previous calendar day for a configurable set of usage points. Each publish is a large number of payloads up to the maximum Estfeed message size limit. The service publishes data from AVP avaliable at a predefined time of day. Data format is shared with other consumption services.
GetNetworkContracts Request-Response N/A all data sources customer register List of mandate objects related to network contracts a Data Source has for a specific person.
GetGasUsagePoints Request-Response N/A Elering Gas DataHub Returns a list ofnatural usage points of a person as multiple payloads, one for each mandate object. Request payload includes person ID, type and country does not reference a mandate object.
GetGasConsumptionHistory Request-Response N/A Elering Gas DataHub Returns hourly gas consumption/production data of one usage point as one payload. Request payload includes related person’s EIC code (improvement: no person EIC code needed) and time period of the history.
GasConsumptionData Publish Daily Elering Gas DataHub Consumption history for the previous calendar day for a configurable set of usage points. Each publish is a large number of payloads up to the maximum Estfeed message size limit. The service publishes data from AVP available at a predefined time. Data format is shared with other consumption services

PS: 1-4 tegevused tuleb teha liitujal

  Tegevus Ajakulu Teostaja
1 Tutvumine Estfeedi üldtingimustega ja selle lisas olevate tehniliste nõuetega. 7-14 päeva Klient
2 Estfeed lepingu allkirjastamine (üldtingimustega nõustumine, allkirjastamine). 5-14 päeva Kliendi juhatuse liige ja Elering volitatud isik
3

Rakenduse asukoha valik (majutus/kodu), arendusserveri tellimus, Estfeedi teenuste valik, data provider/consumer rolli valik, tehnilise kontaktisiku teavitamine.

2 päeva

Klient

Eeldus: rakendus oskab protokolli ja andmevahetust toetada (interface, payload, endpoint)
4 TLS ühenduse jaoks sertifikaadi vahetamine, ligipääs arenduskeskkonda, uus adapterserver, uue organisatsiooni registreerimine Estfeedi administreerimise moodulis.   1 päev Kliendi süsteemiadministraator ja Estfeedi süsteemiadministraator
5 Estfeedi teenuste kontroll rakenduse jaoks (arendusserveri tellimuse vastu), teenuste start, näidismandaadi objektid kliendile, arenduskeskkonnas. 2-3 päeva Estfeedi süsteemiadministraator
6 Testkasutuse algus, adapteri aadressi edastamine kliendile. Test-, prelive- ja livekeskkonna läbimine. Vajadusel kordamine. 2-5 päeva Estfeedi süsteemiadministraator
7 Rakenduse infosüsteemi registreerimine Eleringi alamsüsteemina RIAs/RIHAs, livekeskkonnas. 3 päeva Estfeedi süsteemiadministraator ja RIA haldur ja süsteemiadministraator
8 SK sertifikaadi seadistamine, livekeskkonnas. 3 päeva Estfeedi süsteemiadministraator ja Sertifitseerimiskeskus
9 Estfeed platvormi poolne automaattest. Prelive ja livekeskkonda liikme lisamine. 3 päeva Estfeedi süsteemiadministraator
10 Kliendi teavitamine. Live kasutuse algus.   Estfeedi süsteemiadministraator

Estfeed pakub liituvatele rakendustele järgmiseid teenuseid:

 

OpenData services – no personal data involved:
Service Code Type Publish frequency Provider Source of Data Description
WeatherForecast   Publish Hourly Elering Foreca Forecast of temperature, wind etc for several locations. Hourly weather for 72 hours, 3-hour average for 10 days. Hourly forecast and 3-hour forecast are separate messages.
WeatherObservation Publish Hourly Elering Foreca Measurements of temperature, wind etc in the last 24 hours for several locations. 1 hour average values provided.
DayAheadElectricityPrice Publish Daily Elering ENTSO Market electricity prices for the next calendar day. Sent as two messages for the previous calendar day (0:00-23:59 EET). Publishes only data that is available at the time of the data retrieval and publish.
GetElectricityPriceHistory Request-Response N/A Elering ENTSO-E, Nordpool Historically published market electricity prices for requested time period.
GetWeatherObservationHistory Request-Response N/A Elering  

Historically published measurements of temperature, wind etc for requested time period. 1 hour average values provided.

 

 

PrivateData services that provide or manipulate personal data:
Service Code Type Publish frequency Provider Source of Data Description
GetElectricityUsagePoints Request-Response N/A Elering Electricity DataHub Returns a list of electricity usage points of a person as multiple payloads, one for each mandate object. Request payload includes person ID, type and country does not reference a mandate object.
GetElectricityConsumptionHistory Request-Response N/A Elering Electricity DataHub Returns hourly consumption/production data of one usage point as one payload. Request payload includes related person’s EIC code (improvement: no person EIC code needed) and time period of the history.
ElectricityConsumptionData Publish Daily Elering Electricity DataHub Consumption history for the previous calendar day for a configurable set of usage points. Each publish is a large number of payloads up to the maximum Estfeed message size limit. The service publishes data from AVP avaliable at a predefined time of day. Data format is shared with other consumption services.
GetNetworkContracts Request-Response N/A all data sources customer register List of mandate objects related to network contracts a Data Source has for a specific person.
GetGasUsagePoints Request-Response N/A Elering Gas DataHub Returns a list ofnatural usage points of a person as multiple payloads, one for each mandate object. Request payload includes person ID, type and country does not reference a mandate object.
GetGasConsumptionHistory Request-Response N/A Elering Gas DataHub Returns hourly gas consumption/production data of one usage point as one payload. Request payload includes related person’s EIC code (improvement: no person EIC code needed) and time period of the history.
GasConsumptionData Publish Daily Elering Gas DataHub Consumption history for the previous calendar day for a configurable set of usage points. Each publish is a large number of payloads up to the maximum Estfeed message size limit. The service publishes data from AVP available at a predefined time. Data format is shared with other consumption services

What are you looking for?

Kõik Lihtlehekülg News Failid Kontaktid Käsiraamat Konsultatsioon Maintenance