Dashboard!

Uudisvoog:

27.05.2015 / Gaasituru arendamise tegevuskava eesmärk on toimiv turg aastal 2020

Elering on ette valmistamas gaasituru arendamise tegevuskava, mille eesmärk on paljude turuosalistega konkurentsipõhise gaasituru välja arendamine 2020. aastaks. Tegevuskava kavand on saadetud turuosalistele avalikuks...


Maagaasi ülekandevõrk

Põhjamaad
reaalajas

Tarbimine ja tootmine Eestis

Andmed uuenevad iga 10 minuti järel

sh tuuleenergia
36.6 MW
Tarbimine
657.5 MW
Tootmine
732.9 MW