Dashboard!

Ühise võrgumudeli tootmis- ja koormusandmete esitamise metoodika

Tootmis- ja koormusandmete esitamise metoodika on ENTSO-E piirkonna regulaatorite poolt heakskiidetud dokument, mis käsitleb põhivõrguettevõtte klientide poolt esitatatavate ühise võrgumudeli rakendamiseks vajalike tootmis- ja koormusandmete kategooriaid ja põhimõtteid.

Metoodika võimaldab põhivõrguettevõtetel täita Komisjoni Määrust (EL) 2015/1222, millega kehtestatakse võimsuse jaotamise ja ülekoormuse juhtimise suunised.

 

 

Nimi: Kirjeldus: Üleslaadimise kuupäev: Suurus:
Generation and load data provision methodology in accordance with Article 16 of Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 Tootmis- ja koormusandmete esitamise metoodika 10.03.2017 547.48 KB