Liigu edasi põhisisu juurde

Elering kui vastutustundlik ettevõte lähtub oma tegevuses ühiskonna heaolu suurendamise ja terve elukeskkonna edendamise põhimõtetest. See ei tähenda pelgalt keskkondliku jalajälje mõõtmist ja vähendamist, vaid ka põhitegevusega seotud keskkonnahoiu toetamist ning säästlikku majandamist ja juhtimist.

Teeme koostööd partnerite ja alltöövõtjatega, kes järgivad oma tegevuses keskkonnanõudeid ning kasutavad loodust ja ümbritsevat keskkonda hoidvaid lahendusi. Ka Eleringi töötajad panustavad looduskeskkonna kestvuse tagamisse ning 2012. aasta sügisel võeti koostöös Eestimaa Looduse Fondiga ette talgud Matsalu Rahvuspargis, kus aidati võsast puhastada mitu hektarit puisniite ja karjamaasid.

Püüame oma eeskuju ja tegevusega ärgitada ka kõiki oma koostööpartnereid ning avalikkust laiemalt Eestimaad hoidma ja kogukonda toetama. Üks peamisi väljundeid selleks on toetuste andmise korraldus, mis on selgelt suunatud nii energeetikavaldkonna hariduse edendamisele kui elukeskkonda toetavate innovaatiliste lahenduste ja tehnoloogiate väljatöötamisele.

 

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Book page Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg