Liigu edasi põhisisu juurde

Elering kui vastutustundlik ettevõte lähtub oma tegevuses ühiskonna heaolu suurendamise ja terve elukeskkonna edendamise põhimõtetest. See ei tähenda pelgalt keskkondliku jalajälje mõõtmist ja vähendamist, vaid ka põhitegevusega seotud keskkonnahoiu toetamist ning säästlikku majandamist ja juhtimist.

Teeme koostööd partnerite ja alltöövõtjatega, kes järgivad oma tegevuses keskkonnanõudeid ning kasutavad loodust ja ümbritsevat keskkonda hoidvaid lahendusi. Ka Eleringi töötajad panustavad looduskeskkonna kestvuse tagamisse, võttes osa Eleringi ja Eestimaa Looduse Fondi koostöös korraldatud talgutest. 

Püüame oma eeskuju ja tegevusega ärgitada ka kõiki oma koostööpartnereid ning avalikkust laiemalt Eestimaad hoidma ja kogukonda toetama. Üks peamisi väljundeid selleks on toetuste andmise korraldus, mis on selgelt suunatud nii energeetikavaldkonna hariduse edendamisele kui elukeskkonda toetavate innovaatiliste lahenduste ja tehnoloogiate väljatöötamisele.

 

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Failid Kontaktid Book page Konsultatsioon Hooldustööd