Liigu edasi põhisisu juurde

Vastavalt võrgueeskirja § 32 lõikes 14 sätestatule on võrguettevõtja kohustuseks esitada oma veebilehel andmed tootjatega sõlmitud liitumislepingute kohta.

EJ - elektrijaam; AJ - alajaam; LP- liitumispunkt; LV - liitumisvõimsus;
LL - liitumisleping;TP - tuulepark/tuulikupark; TEJ - tuuleelektrijaam; PEJ - päikeseelektrijaam;
KTJ - koostootmisjaam; KT - koostootmine; KJ - kondensatsioonijaam

 

EJ nimi EJ tüüp LP asukoht LP pinge, kV

LV, MW

LL sõlmimise kuupäev LL kehtimise aeg Võrku lülitamise aeg Kommentaar
Pakri TP TEJ Paldiski AJ 35 18,4 19.05.2003 Tähtajatu 15.12.2004  
Skinest Energia Esivere TP TEJ Rõuste AJ 110 25,5 15.08.2003 Tähtajatu 25.09.2008* *Installeeritud võimsus 12 MW
Paldiski TP TEJ Paldiski AJ 110 26,45 21.03.2012 Tähtajatu 24.09.2012 *Installeeritud võimsus 22,5 MW
Eesti Energia Paldiski TEJ TEJ Paldiski AJ 110 26,45 21.03.2012 Tähtajatu 18.09.2012 *Installeeritud võimsus 22,5 MW
Päite-Vaivina TP TEJ Allika AJ 110 75 25.04.2004 Tähtajatu -  
Esivere TP TEJ Rõuste AJ 110 8 02.09.2004 Tähtajatu 23.09.2005  
Viru-Nigula TP TEJ Viru-Nigula AJ 110 24 03.01.2005 Tähtajatu 28.02.2007  
Virtsu II ja Virtsu III TP TEJ Virtsu AJ 110 13,8 08.06.2005 Tähtajatu 31.03.2008  
Aulepa TP TEJ Aulepa AJ 110 56,6 11.01.2006 Tähtajatu 03.02.2009  
Varja TP TEJ Püssi AJ 110 150 15.02.2006 Tähtajatu 01.09.2018 *Installeeritud võimsus 2 MW
Aseri TP TEJ Aseri AJ 110 24 26.09.2006 Tähtajatu 08.12.2011  
Tuhavälja TP TEJ Balti EJ AJ 110 76 23.10.2006 Tähtajatu 23.07.2012* *Installeeritud võimsus 39,1 MW
Tallinna EJ KT Iru AJ 110 25 30.11.2006 Tähtajatu 23.01.2009  
Tartu EJ KT Anne AJ 110 25 06.02.2007 Tähtajatu 24.01.2009  
Mäli ja Tamba Tuuleenergia TEJ Lõpe AJ 110 17 12.04.2007 Tähtajatu 06.11.2013  
Tooma TP TEJ Rõuste AJ 110 24 28.06.2007 Tähtajatu 16.12.2009* *Installeeritud võimsus 16 MW
Purtse TP TEJ Püssi AJ 330 48 18.01.2008 Tähtajatu -  
Vaivara TP TEJ Balti EJ AJ 330 81 19.01.2008 Tähtajatu -  
Pärnu EJ KT Metsakombinaadi AJ 110 24 27.08.2008 Tähtajatu 01.09.2010  
Sauga TP TEJ Sindi AJ 110 80 27.10.2008 Tähtajatu -  
EE Õlitööstus KJ Eesti EJ AJ 330 37,5 06.12.2013 Tähtajatu 29.10.2014  
EE Narva EJ-d KJ Eesti EJ AJ 330 270 06.12.2013 Tähtajatu 02.05.2015  *Liitumisleping on sõlmitud tootmistingimuste muutmiseks
Helme KTJ KT Tõrva AJ 110 6,5 05.08.2010 Tähtajatu 02.08.2012  
Püssi TP TEJ Püssi AJ 330 100 16.09.2010 Tähtajatu -  
Eesti TEJ TEJ Eesti EJ AJ 330 337 12.12.2011 Tähtajatu -  
Iru EJ KT Iru AJ 110 21,5* 13.02.2012 Tähtajatu 05.04.2013 *Liitumisleping on sõlmitud tootmistingimuste muutmiseks
Imavere KTJ KTJ Imavere AJ 110 10 11.11.2014 Tähtajatu  08.06.2016  
Tallinna Elektrijaam Väo 2 KTJ Iru AJ 110 21* 01.10.2015 Tähtajatu  29.11.2016 *Liitumisleping on sõlmitud tootmistingimuste muutmiseks
Graanul Invest CHP KTJ Sõmerpalu AJ 110 10     13.12.2016 Tähtajatu 25.07.2017  
Tootsi TP TEJ Sopi AJ 330 138 30.12.2016 Liitumispunkti ehitus pooleli    
Tamba-Mäli tuuleelektrijaam TEJ Lõpe AJ 110 1* 19.01.2018 Tähtajatu  

*Tegu on olemasoleva liitumislepingu võimsuse suurendamisega

 

Raadi PV PEJ Ülejõe AJ 110 50 19.06.2018 Tähtajatu    
Iru PV PEJ Iru AJ 110 0,7 29.03.2019 Tähtajatu    

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Book page Konsultatsioon Hooldustööd Uudis