Liigu edasi põhisisu juurde

Saaremaa biometaani infopäev

Biogaasi tootmise ressurss Saaremaa loomafarmide ja toiduainetööstuse biolagunevate jäätmete baasil

Biometaani avalikud hüved ja kasutamise eeldused Eesti transpordis

Gaasilised kütused linnatranspordis - Tartu

KIKi plaanid biogaasi valdkonna edendamisel

Kogu maa gasifitseerimine

LNG seadmed, tootmine, transport ja kasutamine

Uurimistöö "Väikekatlamajade üleviimine LNG-le"

Tallinna Tehnikaülikooli teadlaste poolt Elering AS-i ja Eesti AGA AS-i tellimusel koostatud uurimistöö kohaselt on olemas nii tehnilised kui majanduslikud eeldused põlevkiviõli asendamiseks väikekatlamajades veeldatud maagaasiga (LNG).

Uurimistööga on võimalik tutvuda allpool lisatud failis. Samuti on lisatud uuringu tutvustamise seminaril esitatud ettekanded.

 

 

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Book page Hooldustööd Konsultatsioon Kontaktid