Liigu edasi põhisisu juurde

Liituda soovijatel palume esitada vormikohane liitumisavaldus  Eleringi e-posti aadressil info@elering.ee.

Lisainfo: liitumiste talituse juhataja Mirjam Pihlak, tel 715 1309,  e-post Mirjam.Pihlak@elering.ee.

Liitumistasu metoodika

Vastavalt Maagaasiseaduse § 20 on Võrguettevõtjal õigus võtta võrguga liitujalt põhjendatud liitumistasu.

Liitumistasu arvutamisel lähtutakse sellest, et oleks tagatud konkreetseks liitumiseks vajalike põhjendatud kulutuste katmine, muu hulgas:

  • investeeringud, sealhulgas mõõtesüsteemi väljaehitamine;
  • keskkonnanõuete täitmine;
  • kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine.

Liitumistasu suuruse arvutab võrguettevõtja, lähtudes liitumistasu arvestamise metoodikast.

Võrguettevõtja peab kooskõlastama liitumistasu arvestamise metoodika Konkurentsiametiga (Energiaturu Inspektsiooni õigusjärglane).

Energiaturu Inspektsioon kooskõlastas Eleringi maagaasivõrgu liitumistasu arvestamise metoodika 30.aprillil 2007.a. otsusega nr. 93-004/07LT.

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg