Liigu edasi põhisisu juurde

Estfeedi kliendiportaal on Eleringi energiaandmete portaal, mille uue versiooni eesmärk on tuua kliendile samasse keskkonda nii elektri, gaasi, taastuvenergia kui ka paindlikkuseturgude andmete info.
 

Estfeedi kliendiportaalil on kaks taset:

 1. Avalik ehk personaalse sisselogimiseta portaal 
 2. Sisselogimisega personaalne energiaandmete kliendiportaal

Kliendiportaali sisukaart:

kliendiportaali mind map

Kliendiportaali sihtgrupid:

Füüsiline isik (eraisik):

 • lepinguga väiketarbija
 • väiketootja ehk taastuvenergiatootja (põhiolemuses tarbija, aga samas ka väiketootja)
 • volituse alusel kliendiportaali külastaja (esindusõigusega isik)
 • kõik isikud, kes soovivad portaali infot näha

Juriidiline isik (äriettevõte, riigiasutus/ettevõte):

 • lepinguga tarbija ja tootja (kliendid alla 100 mõõtepunkti ja üle 100 mõõtepunkti kasutajavaated (nt Selver, RKAS)
 • kohalikud omavalitsused (KOV)
 • väiketootja ehk taastuvenergia tootja
 • energiateenuste osutajad (nt energiaaudiitorid, tarbimise monitoorimine, võrdlusvahendid, paindlikkusteenused, CO2 jalajälje mõõtmine jne)
 • energiakogukonnad
 • elektriautode laadimisoperaatorid
 • korteriühistud
 • täis- ja usaldusühingud

Avalik portaal peab tagama:

 1. elektri-, gaasi-, taastuvenergia ning paindlikkuseturgude selgitava info kuvamise - nt info jaeturgude reeglitest, loetelu tegutsevatest energiamüüjatest ja energiateenustest, jms info;
 2. elektrituruseaduse alusel loodud võrdlemisvahendi funktsionaalsuse, mis kuvab kõikide energiamüüjate hinnapakkumised ja võimaldab kliendil siseneda müüjavahetuse protsessi;
 3. taastuvenergia valdkonna selgitusinfo ja metoodikad;
 4. energia börsihinnad.

Personaalne portaal peab tagama:

 1. esindusõiguste ja ligipääsuõiguste kasutajafunktsionaalsused;
 2. elektri-ja gaasisüsteemi andmete omanikule ja esindusõigusega isikule järgmised andmed ning kasutajafunktsionaalsused:
 • Kliendi enda info (EIC kood, kontaktid, rollid ja esindusõigused);
 • Mõõtepunktiga seotud tehnilised andmed (EIC kood, aadress, muu tehniline info);
 • Lepingute info - võrgulepingud, avatud tarnelepingud, agregeerimislepingud nii aegunud, kehtivad kui ka tulevikku suunatud lepingud;
 • Avatud tarnija, agregeerija ja võrguettevõtja info mõõtepunktide lõikes;
 • Energia mõõteandmed - kahesuunalised ehk tarbimise ja tootmise arveldusperioodi (1h) andmed ja muud resolutsioonid;
 • Energiahinna võrdlus tarbimisega börsihinna alusel;
 • Taastuvenergia andmed;

Estfeedi kliendiportaali andmete allikaks on Estfeedi elektrituru ja gaasituru andmelaod (AVP-d), taastuvenergia infosüsteemid jm Eleringi kaudu liidestatud energiaandmete süsteemid.

Elering tagab, et kliendi andmetele saavad ligipääsu vaid need osapooled, kellel on selleks seadusjärgne õigus või kellele andmete omanik ise on selle õiguse andnud.

Isikustatud andmete edastamiseks, kellega füüsilisest isikust tarbijal ei ole lepingut ja/või ei ole bilansipiirkonnas, peab olema antud füüsilisest isikust tarbija nõusolek. Nõusolek peab vastama isikuandmete kaitse üldmääruse tingimustele.