Liigu edasi põhisisu juurde

Ülekandevõrku sisestamise punktis võib biometaani hapniku sisaldus ületada tabelis 6 punkti 4 väärtust ja olla 0,5 (% mol) tingimusel, et ülekandevõrgu kõikides väljundpunktides on torustikus segunenud gaasi hapniku sisaldus lubataval tasemel 0,02 (% mol). Biometaani temperatuur peab olema piirides 0°C kuni 40°C.

Eestis toodetud biometaani ülekandevõrku sisestamise korral, lisaks tabelis 10 ja tabelis 11 esitatud kvaliteedinõuetele, on Süsteemihalduril õigus määratleda:

  • biometaani sisestamise tehnoloogia;
  • tehnilised ja metroloogilised nõuded mõõtesüsteemidele kooskõlas Süsteemihalduri poolsete tehniliste tingimustega, nagu gaaskromatograafi paigaldamise ja kasutamiselevõtu nõuded;
  • ohutusabinõud vältimaks nõuetele mittevastava biometaanist põhjustatavaid kahjustusi gaasivõrkudele ja –seadmetele;

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Book page Hooldustööd Konsultatsioon Kontaktid