Liigu edasi põhisisu juurde

Tabelis 11 on esitatud nõuded ülekandevõrku sisestatavale gaasile lubatud ainete sisaldusele ja parameetritele.

 

Tabel 11 Nõuded lubatud ainete sisaldusele ja parameetritele

Nr

Näitajad

Ühik

Lubatav väärtus

Määramise metoodika

1

Metaani sisaldus - CH4

% mol

90

EN ISO 6974

EN ISO 6975

2

Lämmastiku sisaldus - N2

% mol

≤ 3

EN ISO 6974-1 kuni 6

EN ISO 6975

3

Süsihappegaasi sisaldus - CO2

% mol

≤ 2,5

EN ISO 6974-1 kuni 6

EN ISO 6975

4

Hapniku sisaldus - O2

% mol

≤ 0,02  49

EN ISO 6974-3

EN ISO 6974-6

N ISO 6975

5

Vesiniku sisaldus - H2

% mol

≤ 0,1

EN ISO 6974

EN ISO 6975

6

Üldise väävli sisaldus ilma odorandita - S

 

g/m3

0,03

EN ISO 6326-5

EN ISO 15970

7

Väävelvesiniku ja karbonaatse väävli sisaldus H2S + COS

g/m3

≤ 0,007

EN ISO 6326-1

EN ISO 6326-3

EN ISO 19739

8

Merkaptaanväävli sisaldus ilma odorandita

RSH

g/m3

≤ 0,016

EN ISO 6326-3

EN ISO 19739

9

Saasteainete osakeste sisaldus

g/m3

≤ 0,001

 

10

Vee ja süsivesinike vedelate osakeste sisaldus

g/m3

Mitte lubatav

 

11

Metaanarv

 

65

ISO 15403-1

12

Suhteline tihedus - d

-

0.55 – 0,75

 

EN ISO 6976

EN ISO 15970

13

Süsivesinike kastepunkti temperatuur - HC DP

°C

≤ -2

(rõhul 0.1 – 7 MPa)

EN ISO 23874

ISO 12148

14

Vee kastepunkti temperatuur - H2O DP

°C

≤ - 8

(rõhul 7 MPa)

 

EN ISO6 327

EN 18453

EN ISO 10101 – 1 kuni 3

 

49 Biometaani korral lähtutakse piirnormi määratlemisel punktis 14.3 toodud tingimustest

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Book page Hooldustööd Konsultatsioon Kontaktid