Liigu edasi põhisisu juurde

Ülekandevõrku sisestatavale gaasile esitatud nõuded kütteväärtusele ja Wobbe arvule (tabel 10) vastavad standardiga EVS-EN 437 määratud teise perekonna H grupi gaasile. Parameetrite väärtused määratakse lähtuvalt standardist EVS-EN ISO 6976 gaaskromatograafiga.

 

Tabel 10 Kütteväärtusele ja Wobbe arvule esitatavad nõuded

Parameeter

Ühik

Aktsepteeritav väärtus

Põlemisproduktide tagastumistemperatuur/

Leppetingimustes temperatuur

°C

15/15

25/0

25/20

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

Alumine kütteväärtus Hi

kWh/m3

≥ 9,00

-

≥ 9,49

-

≥ 8,83

-

MJ/m3

≥ 32,41

-

≥ 34,17

-

≥ 31,82

-

kcal/m3

≥ 7741

-

≥ 8162

-

≥ 7600

-

Ülemine kütteväärtus Hs

kWh/m3

≥ 9.87

-

≥ 10,41

-

≥ 9.69

-

MJ/m3

≥ 35,52

-

≥37,48

-

≥ 34,87

-

kcal/m3

≥ 8483

-

≥ 8952

-

≥ 8329

-

Wobbe arv WI

 

kWh/m3

13,3

14,71

14,02

15.51

13,06

14,44

MJ/m3

47,89

52,94

50,48

55,84

47,02

12415

kcal/m3

11438

12645

12057

13336

11231

12561

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Book page Hooldustööd Konsultatsioon Kontaktid