Liigu edasi põhisisu juurde

Gaasiteenuse kogumaksumuse puhul on oluline eristada selle erinevaid komponente. Lisaks gaasi enda hinnale sisaldab arve ka võrgutasu, aktsiisi ning käibemaksu. Võrgutasu, mille kooskõlastab Konkurentsiamet, moodustab tüüpilise kodutarbija arvest ligikaudu 10%, kulud gaasile moodustavad arvest umbes kaks kolmandikku. Võrgutasu ja gaasi osakaal konkreetse kliendi puhul sõltub sellest, millise võrguteenuse pakkuja võrgupiirkonnas klient asub ja millise paketi on ta valinud. Lisaks moodustavad suure osa arvest maksud. Joonisel 25 on toodud graafik arve kujunemisest: maksud 22%, gaas 68 % ja võrk 10% (mis jaguneb põhivõrk 40% ja jaotusvõrk 60%).

Joonis%2025%20Kodutarbija%20gaasiarve%20komponendid%202017%20aastal.PNG

Joonis 25 Kodutarbija gaasiarve komponendid 2017. aasta seisuga