Liigu edasi põhisisu juurde

Eesti gaasisüsteem on osa regionaalsest gaasisüsteemist ja on ühendatud otseselt Venemaa ja Läti gaasisüsteemidega ning kaudselt ka Leedu gaasisüsteemiga (läbi Läti). Nii Balti riikide gaasisüsteem kui Soome gaasisüsteem on tänasel päeval isoleeritud süsteemid, sest puudub otsene ühendus ülejäänud Euroopa gaasisüsteemiga.

Balti riikide gaasisüsteemid on omavahel tugevalt integreeritud, mistõttu tuleb maagaasi ülekandevõrgu arendamisel arvestada naaberriikide ja lähiregiooni ülekandevõrkudega. Kuna Eestis gaasitootmist ei ole, imporditakse kogu tarbitav gaas kas Venemaalt, Lätist Inčukalnsi maagaasihoidlast või Leedust Klaipeda LNG terminalist. Lisaks on Eesti ülekandevõrk transiitkoridoriks gaasi liikumisel Venemaa ja Läti vahel. Seoses ülekandevõrkude tugeva integreeritusega on avarii korral oht mõjutada terve regiooni gaasisüsteemi. Joonis 7 annab ülevaate regionaalsest maagaasi ülekandevõrgust ja olulisematest võrgu komponentidest.

Joonis 7 Regionaalne maagaasi ülekandevõrk

Joonis 7 Regionaalne maagaasi ülekandevõrk