Skip to main content

After the first instalment has been paid, Elering appoints a project manager and starts building work for the connection point, and as an initial preparation informs the client of the project manager’s contact details. Elering draws up plans for the construction of a substation at the connection point.

If the solution requires construction work to be done on land that does not belong to Elering, negotiations are started with landowners for Elering to acquire the land. If there is a question of compulsory purchase or if there are planning permission problems, Elering involves the local authorities in the negotiations. Once the land issues have been settled, the tender documents can be prepared.

The tender is announced when a tender notice and qualification conditions are posted in the register of public procurements and on the Elering website if it is a public procurement, or just on the Elering website if it is a qualified procurement. Applicants submit the documents required by the qualification conditions. Elering assesses whether these documents meet the requirements and informs qualified applicants of its decision.

When they are completed, the tender documents are issued to the qualified bidders. From the initial preparation of the tender documents to the announcement of the winning bidder usually takes about six months.

Bidders should base their bids on the Elering tender documents and the bids should contain technical solutions for the construction of the connection point. Usually about 4-8 weeks is allowed for the preparation of bids.

When Elering receives the bids it assesses whether they meet the requirements for the tender documents and identifies the best bid. The winner is decided in consultation with the client who is connecting to the grid. 
After the tender winner has been announced, the second instalment of the fee must be paid within 20 days. When the second instalment has been paid, a work contract for project management and construction work is signed.

Elering builds the connection point and other necessary installations like power lines as agreed in the connection contract.

When construction of the connection point is completed Elering assesses whether the work meets the project plans and requirements.

Once the connection point is completed the third instalment of the fee must be paid within 45 days and Elering sends an invoice to the connecting client within 30 days of the connection point being completed.

 

Tarbija või jaotusvõrguettevõtja uue tarbimis- ja/või tootmissuunalise võrguühenduse võimsuse kasutuselevõtuks, sh võrguühenduse pingestamiseks peavad eelnevalt olema täidetud järgmised tingimused:

 • Eleringi poolt tagatav võrguühendus koos tarbimiskohaga on valmis kasutusele võtmiseks;
 • Liituja elektripaigaldis on valmis kasutuselevõtmiseks;
 • Liituja on Eleringile tasunud kõik maksed;
 • Liituja on esitanud elektripaigaldise elektriosa projekti Eleringile kooskõlastamiseks vähemalt viiskümmend päeva enne soovitava pingestamise tähtaega vajalikus mahus ning saanud sellele kooskõlastuse vähemalt seitse päeva enne soovitud pingestamist;
 • Liituja on esitanud pingestamistaotluse ja saanud sellele Eleringi poolse kooskõlastuse vähemalt seitse päeva enne soovitavat pingestamise tähtaega;
 • Liituja on esitanud pingestamiskava vähemalt neliteist päeva enne soovitavat pingestamise tähtaega ning Elering on andnud sellele omapoolse kooskõlastuse vähemalt seitse päeva enne soovitavat pingestamise tähtaega;
 • Liituja on esitanud Eleringile oma elektripaigaldise andmed liitumislepingus nõutud mahus vähemalt seitse päeva enne soovitavat pingestamise tähtaega;
 • Liituja on kontrollinud signaalide ja juhtimiste toimimise Eleringiga vastavalt infomahtude tabeli vormile vähemalt seitse päeva enne soovitavat pingestamise tähtaega;
 • Liituja on vähemalt seitse päeva enne soovitavat pingestamist esitanud Eleringile seadme ohutuse seaduse kohaselt läbiviidava auditi järeldusotsuse;
 • Jaotusvõrguettevõtja tootmissuunalise võrguühenduse tinginud tootmismooduli osas on täidetud kõik liitumistingimuste kooskõlastamise peatükis 6 toodud sünkroniseerimise eelsed tingimused;
 • Liituja on sõlminud Eleringiga võrgulepingu liitumislepingus kokku lepitud võrguühenduse tarbimis- ja/või tootmisvõimsuse kasutamiseks.

Tootmismooduli või segapaigaldise uue tarbimis- ja/või tootmissuunalise võrguühenduse tarbimisvõimsuse kasutuselevõtuks, sh võrguühenduse tarbimissuunaliseks pingestamiseks peavad eelnevalt olema täidetud järgmised tingimused:

 • Eleringi poolt tagatav võrguühendus koos tarbimiskohaga on valmis kasutusele võtmiseks;
 • Liituja elektripaigaldis on valmis kasutuselevõtmiseks;
 • Liituja on tasunud Eleringile kõik maksed, mis pingestamisteate väljaandmise kuupäevaks on nõutud ning täitnud nõuetekohaselt kõik muud õigusaktides ning liituja ja Eleringi vahel sõlmitud lepingus sätestatud kohustused;
 • Liituja on esitanud elektripaigaldise elektriosa projekti Eleringile kooskõlastamiseks vähemalt viiskümmend päeva enne soovitava pingestamise tähtaega ning saanud sellele kooskõlastuse vähemalt seitse päeva enne soovitud pingestamist;
 • Liituja on esitanud pingestamistaotluse ja saanud sellele Eleringi poolse kooskõlastuse vähemalt seitse päeva enne soovitavat pingestamise tähtaega. Elering vaatab pingestamistaotluse läbi seitsme päeva jooksul alates esitamisest;
 • Liituja on esitanud pingestamiskava vähemalt neliteist päeva enne soovitavat pingestamise tähtaega, millele on Elering andnud omapoolse kooskõlastuse vähemalt seitse päeva enne soovitavat pingestamise tähtaega. Eleringi vaatab pingestamiskava läbi seitsme päeva jooksul alates esitamisest;
 • Liituja on esitanud Eleringile oma elektripaigaldise andmed liitumislepingus nõutud mahus vähemalt seitse päeva enne soovitavat pingestamise tähtaega;
 • Liituja on kontrollinud signaalide ja juhtimiste toimimise Eleringiga vähemalt seitse  päeva enne soovitavat pingestamise tähtaega;
 • Liituja on vähemalt seitse  päeva enne soovitavat pingestamist esitanud Eleringile seadme ohutuse seaduse kohaselt läbiviidava auditi järeldusotsuse ning juhul kui kliendi elektripaigaldis ja sh. maanduskontuur on ühendatud vahetult Eleringi elektripaigaldisega, siis ka puutepingete protokolli;
 • Liituja on sõlminud Eleringiga võrgulepingu liitumislepingus kokku lepitud võrguühenduse tarbimissuunaliseks kasutamiseks.

Elering väljastab pärast pingestamise eeltingimuste täitmist liitujale pingestamisteate, millega on võrguühenduse lubatud.

Tarbija või jaotusvõrguettevõtja uue tarbimis- ja/või tootmissuunalise võrguühenduse võimsuse kasutuselevõtuks, sh võrguühenduse pingestamiseks peavad eelnevalt olema täidetud järgmised tingimused:

 • Eleringi poolt tagatav võrguühendus koos tarbimiskohaga on valmis kasutusele võtmiseks;
 • Liituja elektripaigaldis on valmis kasutuselevõtmiseks;
 • Liituja on Eleringile tasunud kõik maksed;
 • Liituja on esitanud elektripaigaldise elektriosa projekti Eleringile kooskõlastamiseks vähemalt viiskümmend päeva enne soovitava pingestamise tähtaega vajalikus mahus ning saanud sellele kooskõlastuse vähemalt seitse päeva enne soovitud pingestamist;
 • Liituja on esitanud pingestamistaotluse ja saanud sellele Eleringi poolse kooskõlastuse vähemalt seitse päeva enne soovitavat pingestamise tähtaega;
 • Liituja on esitanud pingestamiskava vähemalt neliteist päeva enne soovitavat pingestamise tähtaega ning Elering on andnud sellele omapoolse kooskõlastuse vähemalt seitse päeva enne soovitavat pingestamise tähtaega;
 • Liituja on esitanud Eleringile oma elektripaigaldise andmed liitumislepingus nõutud mahus vähemalt seitse päeva enne soovitavat pingestamise tähtaega;
 • Liituja on kontrollinud signaalide ja juhtimiste toimimise Eleringiga vastavalt infomahtude tabeli vormile vähemalt seitse päeva enne soovitavat pingestamise tähtaega;
 • Liituja on vähemalt seitse päeva enne soovitavat pingestamist esitanud Eleringile seadme ohutuse seaduse kohaselt läbiviidava auditi järeldusotsuse;
 • Jaotusvõrguettevõtja tootmissuunalise võrguühenduse tinginud tootmismooduli osas on täidetud kõik liitumistingimuste kooskõlastamise peatükis 6 toodud sünkroniseerimise eelsed tingimused;
 • Liituja on sõlminud Eleringiga võrgulepingu liitumislepingus kokku lepitud võrguühenduse tarbimis- ja/või tootmisvõimsuse kasutamiseks.

Tootmismooduli või segapaigaldise uue tarbimis- ja/või tootmissuunalise võrguühenduse tarbimisvõimsuse kasutuselevõtuks, sh võrguühenduse tarbimissuunaliseks pingestamiseks peavad eelnevalt olema täidetud järgmised tingimused:

 • Eleringi poolt tagatav võrguühendus koos tarbimiskohaga on valmis kasutusele võtmiseks;
 • Liituja elektripaigaldis on valmis kasutuselevõtmiseks;
 • Liituja on tasunud Eleringile kõik maksed, mis pingestamisteate väljaandmise kuupäevaks on nõutud ning täitnud nõuetekohaselt kõik muud õigusaktides ning liituja ja Eleringi vahel sõlmitud lepingus sätestatud kohustused;
 • Liituja on esitanud elektripaigaldise elektriosa projekti Eleringile kooskõlastamiseks vähemalt viiskümmend päeva enne soovitava pingestamise tähtaega ning saanud sellele kooskõlastuse vähemalt seitse päeva enne soovitud pingestamist;
 • Liituja on esitanud pingestamistaotluse ja saanud sellele Eleringi poolse kooskõlastuse vähemalt seitse päeva enne soovitavat pingestamise tähtaega. Elering vaatab pingestamistaotluse läbi seitsme päeva jooksul alates esitamisest;
 • Liituja on esitanud pingestamiskava vähemalt neliteist päeva enne soovitavat pingestamise tähtaega, millele on Elering andnud omapoolse kooskõlastuse vähemalt seitse päeva enne soovitavat pingestamise tähtaega. Eleringi vaatab pingestamiskava läbi seitsme päeva jooksul alates esitamisest;
 • Liituja on esitanud Eleringile oma elektripaigaldise andmed liitumislepingus nõutud mahus vähemalt seitse päeva enne soovitavat pingestamise tähtaega;
 • Liituja on kontrollinud signaalide ja juhtimiste toimimise Eleringiga vähemalt seitse  päeva enne soovitavat pingestamise tähtaega;
 • Liituja on vähemalt seitse  päeva enne soovitavat pingestamist esitanud Eleringile seadme ohutuse seaduse kohaselt läbiviidava auditi järeldusotsuse ning juhul kui kliendi elektripaigaldis ja sh. maanduskontuur on ühendatud vahetult Eleringi elektripaigaldisega, siis ka puutepingete protokolli;
 • Liituja on sõlminud Eleringiga võrgulepingu liitumislepingus kokku lepitud võrguühenduse tarbimissuunaliseks kasutamiseks.

Elering väljastab pärast pingestamise eeltingimuste täitmist liitujale pingestamisteate, millega on võrguühenduse lubatud.

What are you looking for?

All Lihtlehekülg News Käsiraamat Maintenance Konsultatsioon Kontaktid