Liigu edasi põhisisu juurde

2014. aastal läbiviidud uuring tuvastas, et sellise koostöö arendamine on täiesti võimalik ja kaugem eesmärk peaks olema ühine Põhja- ja Baltimaade reguleerimisreservide turg teatud toodete osas (mFRR balancing market). Uuringu tulemused kiideti heaks nii Baltimaade kui ka Põhjamaade süsteemihaldurite poolt.

Uuringu põhjal tegid Põhjamaade süsteemihaldurid ettepaneku alustada samm-sammult Balti- ja Põhjamaade reguleerimisreservide alase koostöö arendamist ning luua selleks eesmärgiks vastav töögrupp ning koostada selle töögrupi lähteülesanne. 2015. aasta mais kiideti Balti- ja Põhjamaade süsteemihaldurite juhtide poolt heaks Põh- jamaade ja Balti elektrisüsteemide vahelise reguleerimisreservide alase koostöö edasiarendamise lähteülesanne ja koostöökokkulepe, millega loodetakse saavutada järgmised suuremad eesmärgid:

  1. Ühise Balti bilansipiirkonna loomine koos ühise reguleerimisturuga (sh ühised tooted, koordineeritud juhtimine, harmoniseeritud bilansihaldus);
  2. Kontseptsioon, kuidas käsitleda kolmandaid riike Balti riikide ühisest bilansihaldusest lähtuvalt;
  3. Laiendada Põhjamaade ja Baltimaade vahelist senist reguleerimisreservidealast koostööd süsteemihaldurite vahel;
  4. Koostöö ja suurem harmoniseeritus Balti ja Põhjamaade reguleerimisturgude vahel (sarnased tooted, harmoni- seeritud bilansihaldus, reguleerimispakkumiste aktiveerimiste protseduurid).

Need neli eelpool toodud eesmärki on eeltööks suurema ühise eesmärgi ehk Põhja- ja Baltimaade ühise reguleerimis- turu loomiseks. See saab olema aga juba eraldi töögrupi teema ning visiooni järgi võiks toimuda aastatel 2018-2020.