Liigu edasi põhisisu juurde

Põhja- ja Baltimaade ühise reguleerimisturu loomine on olnud Balti energiaturgude ühendamise plaanis ( BEMIP) üks kavandatud tegevustest turu arendamisel. Baltikumi kontekstis on reguleerimisturg oluline Põhja-Balti reguleerimisreservide alase koostöö edasiarenduseks, mis loob suuremad võimalused nii süsteemihalduritele elektrisüsteemide tasakaalustamiseks soodsamatel tingimustel, kui ka turuosalistele reguleerimisvõimsuste müümiseks.

2015 aastal lepiti Balti- ja Põhjamaade süsteemihaldurite vahel kokku Põhjamaade ja Balti elektrisüsteemide vahelise reguleerimisreservide alase koostöö edasiarendamise koostöökokkulepe lõppeesmärgiga luua eeltingimused Põhja- ja Baltimaade ühise reguleerimisturu loomiseks. Viimane sisaldas allolevaid eesmärke ja rakendusplaani:

  1. Baltikumi reguleerimisturu (mFRR) ja bilansimudeli loomine, mis sisaldab ühist reguleerimisturgu marginaalhinna põhimõttel ja standardtootel, ühist koordineeritud bilansi juhtimist ja selgitamist, ühte bilansiselgituse mudelit ja ebabilansi hinnametoodikat
  2. Järk-järguline Põhjamaade ja Baltimaade vaheline senise reguleerimisreservidealast koostööd edasiarendus
  3. Põhja- ja Baltimaade ühise reguleerimisturgude ühendamine

 

1. Ühise Põhjamaade-Balti bilansituru loomine.

Teostatud uuring “Feasibility Study Regarding Cooperation between the Nordic and the Baltic power systems within the Nordic ENTSO-E pilot project on Electricity Balancing” on avaldatud Eleringi veebilehel.

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Book page Hooldustööd Konsultatsioon Kontaktid