Liigu edasi põhisisu juurde

Baltikumi süsteemihaldurid omavad ühist avatud tarne lepingut. Baltikumi ühise avatud tarne lepingu eesmärk oli suurendada lepinguliste suhete läbipaistvust ning põhimõtet, et ebabilansi kulud Baltikumi elekt- risüsteemidele peavad baseeruma võrdsetele alustele. Viimane on peamiseks sisendiks ühise Baltikumi reguleerimis- turu loomisel. Samuti on see aluseks ühise Baltikumi kauplemispiirkonna moodustamiseks, soodustades kauplejate võimalusi sarnastel tingimustel tegutsemiseks kogu Balti regioonis.

Joonis 27 Baltikumi uue ühise avatud tarne lepingu skeem

Joonis 26 Baltikumi uue ühise avatud tarne lepingu skeem

Venemaa elektrisüsteemi esindaja on määranud Baltikumi elektrisüsteemide ebabilansi ostu-müügilepingu esinda- jaks INTER RAO Lietuva (edaspidi süsteemiväline avatud tarnija). Viimasega on allkirjastatud neljapoolne (AB “INTER RAO Lietuva”, Elering AS, AS “Augstsprieguma tīkls”, LITGRID AB) ühine avatud tarne leping, jõustumise aeg alates 01.01.2015.

Lepingu alusel:

  1. Baltikumi elektrisüsteemid moodustavad ühise koordineeritud bilansipiirkonna;
  2. Elering on olnud alates 01.2015 Baltikumi elektrisüsteemide selgituse koordinaator. See tähendab, et Elering summaarse bilansiaruande ning vastutab Baltikumi süsteemide summaarsete andmete edas- tuse eest süsteemivälisele avatud tarnijale. Samuti on Elering arvelduse osapooleks.
  3. Süsteemiväline avatud tarnija edastab iga kuu 25.kuupäevaks elektroonselt järgmiseks kalendrikuu kauplemisperioodidele ebabilansi hinnad (sh arvestab hinnakiri ebabilansi kogust ning perioodi – öö/ päev, nädalavahetus/tööpäev). Edastatud avatud tarne ostu-ja müügihindades on võetud arvesse järgmisi kulusid: Venemaa elektrituru hinnad, võrgutasud, võimsustasud, transiiditasud ja muud süsteemi avatud tarnija põhjendatud kulud.
  4. Selgituse koordinaator koostab ja edastab kalendrikuu bilansiaruande ja vastavad aktid järgmise kalend- rikuu viiendal tööpäeval.

 

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Lihtlehekülg Uudis Book page Hooldustööd Konsultatsioon Kontaktid