Liigu edasi põhisisu juurde

Süsteemis kauplemisperioodil ostetud bilansienergia müüakse süsteemi avatud tarnijale. Süsteemis kauplemisperioodil müüdud bilansienergia ostetakse samal kauplemisperioodil süsteemi avatud tarnijalt.

Kui bilansi selgitamise tulemusena on bilansihalduri bilansienergia kogus mistahes kauplemisperioodil mistahes põhjusel negatiivne, siis loetakse, et süsteemihaldur on sellel kauplemisperioodil müünud bilansihaldurile bilansienergiat koguses, mis on vajalik bilansihalduri bilansi hoidmiseks sellel kauplemisperioodil.

Kui bilansi selgitamise tulemusena on bilansihalduri bilansienergia kogus mistahes kauplemisperioodil mistahes põhjusel positiivne, siis loetakse, et bilansihaldur on sellel kauplemisperioodil müünud süsteemihaldurile bilansienergiat koguses, mis on vajalik bilansihalduri bilansi hoidmiseks sellel kauplemisperioodil.

Süsteemihaldur arvutab Konkurentsiameti poolt kinnitatud bilansienergia hinna arvutamise ühtse metoodika alusel igaks kauplemisperioodiks hinnad nii ostetud kui müüdud bilansienergiale.

Bilansihaldurile müüdud bilansienergia maksumus saadakse aruandeperioodi kõigis kauplemisperioodides süsteemihalduri poolt bilansihaldurile müüdud bilansienergia maksumuste summeerimise teel.

Süsteemihaldurile müüdud bilansienergia maksumus saadakse aruandeperioodi kõigis kauplemisperioodides süsteemihalduri poolt bilansihaldurilt ostetud bilansienergia maksumuste summeerimise teel.

Bilansienergia hinnad

Süsteemihaldur arvutab bilansienergia ostu- ning müügihinnad Konkurentsiameti poolt kinnitatud bilansienergia hinna arvutamise ühtse metoodika alusel.

Bilansienergia hinna arvutamisel on aluseks:

Bilansienergia hind on kujundatud selliselt, et see võimaldab katta:

  • reguleerimisvõimsuste ostuks tehtud põhjendatud kulutused;
  • bilansi selgitamiseks tehtud põhjendatud kulutused;
  • bilansienergia kulud bilansienergia ostuks bilansihaldurilt;
  • kulutused seoses süsteemi ülesreguleerimisega;
  • bilansienergia ostuks ja müügiks kasutatava reguleeritava vara kapitali kulu.

Bilansienergia hinnakujundus peaks motiveerima bilansihaldureid võimalikult täpselt oma bilanssi planeerima. Parim alus selleks on, et bilansienergia peaks olema kõige kallim hind energia eest antud tunnil.

Bilansienergia ostu- ning müügihinnad avaldame kauplemisperioodide lõikes samale kauplemisperioodile järgneval üle-järgmisel tööpäeval.

Bilansienergia ostu- ja müügihinnad, süsteemi ebabilansi kogused ning juhtimistarned leiate siit.

Mille kohta sa infot otsid?

Kõik Hooldustööd Uudis Lihtlehekülg