Dashboard!

VÕRGUTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED

Võrguteenuste osutamise tüüptingimused määravad kindlaks:

  • võrguettevõtja õigused ja kohustused võrgulepingu alusel kliendile võrguteenuste osutamisel,
  • kliendi õigused ja kohustused võrgulepingu täitmisel.

Võrguteenuse osutamise tüüptingimused on võrgulepingu lahutamatuks osaks ja kehtivad nii alates 10.08.2014 sõlmitavate võrgulepingute suhtes kui ka juba jõus olevate võrgulepingute suhtes sõltumata sellest, kas tüüptingimused on võrgulepingule lisatud või mitte.

Vaata lisaks: Elering AS võrguteenuse osutamise tüüptingimused alates 10.08.2014