Dashboard!

Põhivõrguga liitumise tingimused

Elering AS-i juhatuse 01.06.2016. a. otsusega kehtestas Elering AS elektri põhivõrguga liitumise tingimused (edaspidi liitumistingimused), mis kuulusid rakendamisele alates nende kehtestamise hetkest. 

Konkurentsiamet viis Elering AS-i poolt 12.07.2016. a. esitatud taotluse alusel läbi täiendava liitumistingimuste konsultatsiooni, mille tulemusena Elering AS täiendas oma liitumistingimusi ning esitas need Konkurentsiametile lõplikuks kooskõlastamiseks 20.01.2017. a. Elering AS-i liitumistingimused kooskõlastati Konkurentsiameti 31.01.2017. a. otsusega nr 7-10/2017-004.

Kuivõrd avaliku konsultatsiooni raames muutusid 01.06.2016 kehtestatud liitumistingimused turuosaliste suhtes soodsamaks ning Konkurentsiameti hinnangul vastavad täpsustatud liitumistingimused elektrituruseaduse § 73 lõikes 2 sätestatud nõuetele, võrguteenuste kasutaja õiguste ja kohustuste tasakaalule ning need ei ole vastuolus võlaõigusseaduse § 37 lõikes 3 ja § 42 lõikes 1 sätestatuga, siis rakendab Elering AS kooskõlastatud liitumistingimusi tagasiulatuvalt alates 01.06.2016.

Nimi: Kirjeldus: Üleslaadimise kuupäev: Suurus:
Elering AS elektri põhivõrguga liitumise tingimused 20.01.2017 (hetkel kehtiv) Kooskõlastatud Konkurentsiameti 30.01.2017 otsusega nr 7-10/2017-004, mida kohaldatakse alates 01.06.2016 alustatud liitumismenetlustele. 16.03.2017 3347.87 KB
Elering AS elektri põhivõrguga liitumise tingimused 01.06.2016 Kehtiv 01.06.2016-19.01.2017. 24.05.2016 1835.79 KB
Elering AS liitumistasu ja muutmise tasu arvutamise metoodika 2015 (Hetkel kehtiv) Kehtiv alates 1. juuni 2016 24.05.2016 308.99 KB
Pohivorguga liitumise tingimuste lisa 1-tehnilised nõuded ja eeskirjad Kehtivad 24. veebruar 2014 kuni 31. mai 2016 25.02.2014 469.38 KB
Põhivõrguga liitumise tingimused Kehtivad 01. jaanuar 2013 kuni 31. mai 2016 21.12.2012 125.06 KB
Põhivõrguga liitumise tingimuste lisa 2 - liitumislepingu tüüpvorm Kehtiv 01. jaanuar 2013 - 31. mai 2016 21.12.2012 204.50 KB
Liitumise tehnilised nõuded - tabelid Kehtiv 01. jaanuar 2013 - 31. mai 2016 21.12.2012 181.06 KB
Põhivõrguga liitumise tingimuste lisa 1 - tehnilised nõuded ja eeskirjad [Kehtetu] Põhivõrguga liitumise tehnilised nõuded ja eeskirjad (kehtiv kuni 24.veebruar 2014) 21.12.2012 467.20 KB
Elering OU elektrivorguga liitumise tingimused Põhivõrguga liitumise tingimused (kehtiv kuni 29. veebruar 2012) 16.02.2012 167.93 KB
Liitumise tingimused Põhivõrguga liitumise tingimused (kehtiv alates 1. märts 2012) 14.02.2012 211.75 KB
Liitumistasu ja tarbimis- või tootmistingimuste muutmise tasu arvutamine Kehtiv kuni 31. mai 2016
14.02.2012 134.96 KB
Põhivõrguga liitumise tehnilised nõuded ja eeskirjad Põhivõrguga liitumise tehnilised nõuded ja eeskirjad 14.02.2012 1310.36 KB
Põhivõrguga liitumise tehnilised nõuded ja eeskirjad - tabelid Põhivõrguga liitumise tehnilised nõuded ja eeskirjad - tabelid 14.02.2012 222.00 KB

Lisainfo