Dashboard!

Võrguettevõtjale

Vastavalt Elektrituruseaduse paragrahvile  592 toetuste rahastamisest tekkiva kulu kannab tarbija vastavalt võrguteenuse tarbimise mahule ja tootjaliini puhul, selle kaudu tarbitud elektrienergia kogusele. Tulenevalt sellest esitab Elering temaga ühendatud tarbijale võrguteenuse ning liinivaldaja tarbijale tootjaliini kaudu tarbitud elektrienergia eest arve, millel on eraldi välja toodud toetuste rahastamise kulu.

Põhivõrguettevõtja Elering seadusejärgne kohustus on määrata vastava lisakulu suurus tarbitud kWh kohta. 2011 aasta lisakuluks on määratud 0,61 eurosenti kilovatt-tunni kohta, millele lisandub käibemaks. Täpsema info selle kohta saab rubriigist Taastuvenergia tasu.