Dashboard!

Võrgueeskirja nõuetele mitte vastav Viru-Nigula tuulepark lülitati välja

11.02.2008 12:00

Täna ennelõunal kell 11:12 lülitati välja võrgueeskirja nõetele mitte vastav Viru-Nigula tuulepark.

Vastavalt Eesti elektrisüsteemi halduri OÜ Põhivõrk ning tuulepargi omaniku OÜ Nelja Energia vahel 2007. aasta alguses sõlmitud kokkuleppele kohustus tuulepark hiljemalt käesoleva aasta 1. veebruariks oma elektrituulikuid testima ning viima nad seejärel vastavusse kõigi võrgueeskirja nõuetega. Tähtajaks tuulepark oma seadmete puuduseid likvideerinud ei ole.

Võrgueeskirja nõuetele mittevastavaid seadmeid elektrivõrguga ühendada ei tohi, kuna need võivad ohustada teiste klientide elektriseadmeid ning olla ohuks kogu elektrisüsteemi varustuskindlusele.

Põhivõrk on pakkunud tuulepargile võimalust jätkata ajutise lepingu alusel piiratud tootmisvõimsusega puuduste likvideerimise eesmärgil oma seadmete testimist, kuid OÜ Nelja Energia pakutuga ei nõustunud.