Dashboard!

Viru-Nigulas valmis uus kõrgepingealajaam

31.01.2007 09:00

Eile, 30. jaanuaril võeti ehitajalt vastu Viru-Nigula tuulepargi liitumiseks rajatud 110 kilovoldisel pingel töötav alajaam. Tööde vastuvõtuaktile kirjutasid tellija poolelt alla OÜ Põhivõrk juhatuse esimees Lembit Vali ja ehitaja esindajana AS Merko Ehitus juhatuse liige Andres Agukas.

Viru-Nigula 24 MW koguvõimsusega tuulepargi liitumiseks vajalik alajaam oli Merko Ehituse kui peatöövõtja jaoks esimene valminud kõrgepingealajaam. Projekt hõlmas nii alajaama projekteerimis- ja ehitustöid kui ka seadmete paigaldust ja seadistust. Hanke mahtu jäi ka 3,1 kilomeetrise 110 kilovoldise pingega õhuliini rajamine.

Eesti elektrisüsteemi uus alajaam rajati spetsiaalselt Viru-Nigula tuulepargi kaheksa tuulegeneraatori liitumise tarbeks. ”Nüüdseks on Põhivõrk teinud omalt poolt kõik ettevalmistused, et olla valmis tulevase Eesti võimsaima tuulepargi toodangut vastu võtma,” rääkis vastvalminud alajaama avamisel OÜ Põhivõrk juhatuse esimees Lembit Vali. Kuni Viru-Nigula tuulepargi töösse viimiseni on Eesti suurimaks tuulepargiks Pakri poolsaare 18,4 MW koondvõimsusega generaatorid.

Enne tootmise alustamist peab Viru-Nigula tuulepargi arendaja esitama veel vajalikud dokumendid, mis kinnitaks tootmisseadmete vastavust tehnilistele nõuetele, mis Eesti elektrisüsteemi stabiilsuse tagamiseks kehtestatud on. Kõigi eelduste kohaselt lülitatakse esimene generaator testideks tööle veebruari jooksul.

Viru-Nigula tuulepargi alajaama ehituse peatöövõtjaks oli AS Merko Ehitus, projekti kogumaksumuseks 18,7 miljonit krooni. Alajaama projekteerimisega alustati 2005. aasta sügisel ja alajaam pingestati 2006. aasta detsembris.