Dashboard!

Virtsu alajaama rekonstrueerimine on lõppenud

01.10.2009 12:23

Elering võttis 1. oktoobril Eltel Networks ASilt vastu Virtsu 110kV rekonstrueeritud alajaama. Tööde vastuvõtuaktile kirjutasid tellija poolelt alla Eleringi juhatuse esimees Lembit Vali, juhatuse liige Kalle Kilk ning ehitaja esindajana Eltel Networks AS juhatuse esimees Enn Eelmets.

Virtsu alajaama kaudu toimub põhiline energiaülekanne Saaremaa, Hiiumaa ja Muhumaa tarbijate elektrivarustuse tagamiseks. Seoses Virtsu alajaama rekonstrueerimise lõppemisega paranes saarte elektrivarustuse töökindlus. Rekonstrueerimistööde kogumaksumus oli 40,8 miljonit krooni. Rekonstrueerimise käigus paigaldati üle 40 aasta vanade seadmete asemel uus 110kV välisjaotusseade, 35kV sisejaotusseade ning täiendavalt uus tuulepargi 110kV trafo lahter. Ühtlasi valmis uus juhtimishoone koos vajalike releekaitse-, juhtimise- ja abipingeseadmetega. Virtsu alajaama uue tuulepargi 110kV lahtri kaudu toimub juba rohelise tuuleenergia ülekanne kolmelt töös olevalt 2,3MW tuulegeneraatorilt ja kolm analoogset on plaanis viia töösse järgmise aasta algusel. Virtsu alajaama uue tuulepargi lahtriga ühendatud ja ühendatavaid tuulikuid opereerib Nelja Energia OÜ. Elering OÜ on energia ülekandega tegelev ja elektrisüsteemi töökindlust tagav ettevõte, mis ühendab terviklikuks energiasüsteemiks Eesti suuremad elektrijaamad, jaotusvõrgud ja suurtarbijad.